1944 – Judas’ brigade

En nærmere præsentation af de mænd, som tyskerne og andre nazister har såret eller dræbt, er ikke nødvendig. Enhver ved, at de ikke var anklaget og ikke kunne anklages for nogen national eller kriminel forseelse, men kun havde vakt besættelsesmagtens mishag ved deres danske sindelag.

Derimod skal vi give de oplysninger, vi har kunnet skaffe, om de folk, der er søgt uskadeliggjort, fordi deres judasgerning gjorde dem til en stadig fare fore frihedskampens mænd:

[…]

  • Den tidligere politimand, Pelving, der blev såret på Toldbodvej, København, var afskediget fra dansk politi i 1937 på grund af spionage for Tyskland og anden nazistisk virksomhed. Han er nu ansat i det tyske marinepoliti og er en af Gestapos hovedmænd i København, i nært samarbejde med kriminalraat Wesche
  • Redaktør Gaust, Frederiksborgvej, Kbhv., der dræbtes i sin lejlighed, var Pelvings næstkommanderende.
  • Kaptajnløjtn. Østergaard-Petersens meriter omtales i vort tillæg. Han fandt døden i sin lejlighed på Gl. Kongevej, Kbhv.
  • Fiskehandler Petersen, der blev dræbt i Slagelse, var byens førende Gestapoagent. Han havde bl.a. angivet student Sejr, der menes at være dødsdømt.
  • Kunstmaler Nordahl-Mortensen, Aarhus, der ligeledes blev dræbt, udfoldede en stor stikkervirksomhed, han har bl.a. angivet de mænd, der bragte Saest Maskinfabrik til stilstand.
  • Fru Skov, Randers, der efter hr. XX’s oplysninger i dagspressen blev ombragt, fordi hendes mand var ved fronten (dvs. den tyske) havde selv ikke ligget på den lade side.
    Hun var almindelig kendt som stikker i Randers, og havde bl.a. bidraget til arrestationen af de senere henrettede Randersborgere.

Kilde: Uddrag af det illegale blad ‘Frit Danmark’, januar 1944

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar