1944 – Kønssygdommenes antal er tredoblet i Kolding

Landsomfattende oplysningskampagne forberedes

En af de svøber, som krigen har ført ind over Danmark, er kønssygdommene, der florerer som aldrig før. Kampen mod denne uhyggelige fjende, der langsomt og snigende udsiger den danske folkemarv, føres nu med mange midler, men spørgsmålet er stadig, om der gøres nok med hensyn til det oplysningsarbejde, som er fornødent. I det mindste er sygdommenes antal fortsat i katastrofalt tiltagen, og værst ser det ud her i Jylland.

Også i Kolding er tallene for smittede personer alt for store. Efter hvad kredslæge dr. med. Axel Hansen oplyser over for os, behandles i 1939 109 mennesker for gonorré og kun 2 for syfilis. De sidstnævnte var endda et par tilrejsende sømænd. I 1943 var de samme tale henholdsvis 326 og 19, og denne gang var så godt som alle de angrebne Koldingensere. Disse tal viser altså, at der også i Kolding har været en særdeles stærk fremgang i kønssygdommenes antal, og i de forløbne måneder af 1944 har fremgangen endog taget ekstra fart, således at situationen nærmest må betegnes som katastrofal. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 2. maj 1944.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar