1944 – Muligheden for en invasion i Jylland

Landgang på dansk grund vil kræve en kæmpeflåde

Berlin, STB.

Af herværende militære iagttageres udtalelser fremgår det, at muligheden for en invasion i Norge synes at ligge temmelig fjern. Derimod anses det for langt mere sandsynligt, at en landgangsoperation i Danmark vil blive forsøgt samtidig med en invasion tværs over Kanalen, der stadig betegnes som den primære invasionsmulighed. Til den såkaldte invasionszone må man efter hergældende opfattelse også regne den tyske nordsøkyst og Holland og ikke at forglemme området omkring de store franske floder Loire og Garonnes udløb i Biscaya-bugten.

I tyske militære kredse hæfter man sig navnlig ved den omstændighed, at en eventuelt heldigt gennemført invasion i Jylland vil være ensbetydende med, at Norge afskæres fra den øvrige del af Atlanterhavsvolden, som regnes at strække sig fra Narvik til Pyrenæerne. Om en landgang på dansk grund skal have mulighed for at gennemføres, fordrer imidlertid et gigantisk opbud af såvel tungere som lettere flådeenheder, påpeger man her. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 11. maj 1944.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar