1939 – Hvad med bilen?

Mange er sikkert i dag i den situation, at de er ikke så lidt kede af, at de har bil. De er af omstændighederne blevet tvunget til at sætte den i garage og kan ikke komme mere end lige udenfor garageporten med den. Vi har i dag spurt en af byens automobilhandlere om, hvordan folk bedst skal få deres bil staldet op, så den lider mindst skade, hvis nu opstaldningen bliver længerevarende.

Vognen skal først og fremmest sættes op på klodser, så gummiet er fri af jorden. Der skal være olie på vognen, og at der er benzin i tanken, gør heller ikke noget. Der imod skal man tage batteriet ud og tømme det for syre, så det bliver helt tømt, og dernæst skal batteriet igen fyldes op med rent destilleret vand, for at pladerne ikke skal falde sammen. Med dine forholdsregler har man gjort alt for at bevare vognens vitale dele så godt, som det er muligt. Er det en lukket vogn, man har, skal vinduerne lukkes op, så der hele tiden er træk og ingen stillestående luft får lov at være i vognen. Endelig bør vognen dækkes over med en presenning, hvis man har en sådan.

Hvem får lov at køre

Det forlød i morgenbladene, at restriktioner med benzinkørselen også skulde gælde varebiler – end og dem, der distribuerer fødevarer. Dette har dog ikke noget på sig, i dag hedder det officielt om hvem, der kan få tilladelse:

Er en person-Motorvogn ved bekendtgørelsens ikrafttræden varigt indrettet til varetransport ved opsætning af hylder ind i vognen (Grøntsager og kød etc.) eller ved anbringelse af et fast lad udenpå vognen, findes det rigtigst kun at give tilladelse til et begrænset kvantum benzin, tilstrækkeligt til kørsel f.eks. fra hjemsted til torv og tilbage igen. Hvis derimod personbiler først nu indrettes til varetransport, betragtes det som et forsøg på omgåelse af bekendtgørelsen , og tilladelsen vil ikke blive givet, og kørslen er ulovlig, med mindre det tydeligt godtgøres at indretningen finder sted uden henblik på de nu givne restriktioner.

Er der påhæftet person-motorvognen en påhængsvogn, betragtes kørslen som lovlig, hvis personvognen ikke benyttes til andet brug end den hidtidige til fremførelsen af påhængsvognen, og ikke til udvidet personbefordring.

Kørsel af arbejdere til og fra arbejdspladser med motorkøretøjer kan kun ganske undtagelsesvig og i særlige tilfælde gives. De personer, der i henhold til de givne bestemmelser ikke kan bruge motorkøretøjer, kan ikke undgå bestemmelsen ved at lege en udlejningsvogn uden fører.

Tilladelsen til kørsel, som af politiet i enkelte tilfældes udstedes, på klæbes på bilruden.

Cykelhandlen

Lige så katastrofal omstændighederne må siges at være for automobilforhandlere, der pludseligt har fået deres erhverv begrænset til en tilfældig handel med last- og varevogne, lige så lyst ser det i øjeblikket ud for cykelhandlerne, der omgående har fået gang i handlen. Samtlige byens cykelhandlere har fået ikke kunnet følge med, hos flere står forretningerne fyldt med kunder.

Når forhandlernes lagre er udsolgt, vil der måske gå nogen tid, før leverandørerne igen kan levere i det tempo, der for tiden kræves.

Den første påtale

Der vil nok blive noteret en del bilister i de nærmeste dage, som ikke har tilladelse til at køre i bil. De, der har fået, en sådan tilladelse, vil få deres vogne forsynet med en hvid plakat med rød rand, rede til at klistre på bilens forrude, så de er let genkendelige. Sedlerne er forsynet med et trykt indregistreringsbogstav og stemples med politimesterens stempel. De er blevet udleveret fra tidligt i formiddags fra politimesterens kontor på Domhuset.

Allerede i morges, endnu inden plakaterne var blevet udleveret, blev en af byens bilhandlere, direktør Støjberg fra firmaet Kragholm og Støjberg, noteret af politikommissær Kleberg, da han startede fra sin bopæl i Søgade.

Direktør Støjberg kom i nat hjem fra København med en vogn, bestilt til en kunde søndag aften. Letsinddigt havde han ladet den stå i Søgade, i stedet for at køre den til værkstedet, da han kom hjem. Nu falder der nok ikke bøde i allerførste omgang allerede i dag, for politiet er ikke blodtørstige, men i morgen går det ikke at være lovovertræder.

Det forlyder at der i går, er hamstret fire millioner liter benzin over hele landet. Det er ikke godt at vide hvad hamstrerne nu vil med benzinen. Den kan kun opbevares ganske kort, og det er livsfarligt at ligge inde med store mængder under almindelige beboelsesforhold.

Politiet er gået i gang med en undersøgelse af, om nogen har hamstret. Det bliver meget dyr benzin for de mennesker, for de skal både af med benzinen igen og vil stå til store bøder.

Indlægget er en delvis afskrivning af artiklen “Kolding under krigen”; Kolding Folkeblad, 5. sept 1939, side 4

Skriv et svar