1939 – Kommandostation til 5.813 kr.

Det civile luftværn holdt igen i går møde.

De tre flag på hustagene er nu færdige, og projektørerne er ved at blive opstillet.

Der forelå planer og overslag fra ingeniør Thomsen til indretning af kommandostation i den højere Almenskole til 5.813 kr., der foreløbig vil være at afholde af Kolding Kommune. Den væsentlige del heraf forventes refunderet af Staten. Indrettelse af Afsnitskommandostationen i den sydlige bydel skal ligeledes projekteres af ingeniør Thomsen.

Man drøftede planen om indretning af sorteringsstationer og afvaskningsanstalter. Den endelige bestemmelse herom vil først blive taget i et senere møde.

En godkendt plan vedrørende husvagtordningen forelå. Der vil i et møde, som afholdes i næste uge, af politimesteren blive forelagt et udkast til en kundgørelse vedrørende husvagtordningen.

Det blev endvidere vedtaget at etablere luftværnssamariterkursus.

Kilde: Jydske Tidende, 22. september 1939

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar