1943 – Harte Ungdomgsforening

havde fredag aften foredragsmøde med højskoleforstander Balslev Nissen, Antvorskov, som taler. Efter sangen ‘Når vinteren rinder’ holdt forstanderen et ypperligt, tankevækkende foredrag om ligheden: den vigtigste grundpille i et demokratisk samfund. Foredraget var refereret her i bladet i torsdags fra Vamdrup.

Ved det efterfølgende kaffebord indøvede forstanderen en del nye sange og melodier. Derefter reciterede han nogle digte og læste et par af H. C. Andersens eventyr. Formanden takkede med forsamlingens tilslutning for den udmærkede aften. Til slut indbød pastor Sarnæs de unge til at deltage i foredragsforeningens møde torsdag den 29. april, hvor fru amtmandinde Refslund Thomsen vil komme til stede og tale. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. april 1943.