1943 – Nu kan Koldingenserne atter lære at køre bil

Men det bliver dyrt!

I tre år har det næsten været umuligt at få lejlighed til at aflægge køreprøve for opnåelse af førerbevis til bil. Nu er der imidlertid sket en ændring, idet der ved forhandling med Handelsministeriet og Benzinnævnet er lykkedes at nå til en ordning, hvorved Benzinnævnet er blevet bemyndiget til at udfærdige tilladelse til anvendelse af generatoranlæg til drift af 26-28 skolevogne.

I Kolding har kørelærer Hermansen fået tilladelse til at åbne en køreskole, efter hvad Rud. Petersen på Motorkontoret oplyser. Man skal dog først gennem Politikontoret have opnået tilladelse til at tage undervisning, før skoletimerne kan begynde. Det bliver så på dette sted, der kan tillades, at undervisningen kan finde sted. Kun de, der har erhvervsmæssig interesse i at få førerbevis, kan få et sådant, såsom læger, dyrlæger, personer, der skal overtage en vognmandsforretning, chauffører, der kan dokumentere, at de skal have plads, mekanikere osv., men det er politiet, der i hvert enkelt tilfælde skal godkende anmodningen.

Dyrt vil det i midlertidig blive at få kørekort, idet prisen vil blive 12 kr. i timen, hvilket vil sige, at et kørekort kommer til at koste 200-250 kr. Prisen på de 12 kr. i timen er en maksimalpris, der er fastsat at Kørelærerforeningen. I de fleste tilfælde vil det antagelig kun komme til at dreje sig om prøven til kørekortet – mere end om øvelseskørslen […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 21. januar 1943.