1944 – En førerplads, Kolding gerne skulle beholde

Børnebespisningen i Kolding begynder i morgen, torsdag efter juleferien atter bespisningen af de 7-800 børn fra småkårshjem, som daglig kommer for at få et måltid varm mad.

Vinteren strænges og jo mere tiltrængt bliver det daglige varme måltid mad. Hvor sygdom og anden nød har til huse, kan det knibe at skaffe børnene tilstrækkelig mad, særlig af god, sund og varm mad, som serveres i børnebespisningens lokaler. Det er ingen luksus, men det er nærende mad, børnene får, og der skal mange penge til, 2.300 kr. daglig.

Gennem 46 år er bespisningen opretholdt udelukkende ved frivillige bidrag, hvilket ikke har sidestykke noget sted i landet. Denne særstilling med hensyn til godgørenhed og hjælpsomhed skulle Kolding gerne vedblivende kunne indtage, og derfor har børnebespisningens bestyrelse – som det sås i går – på ny henvendt sig til byens borgere, og i øvrigt alle, der forstår betydningen af dette gode arbejdes opretholdelse om at støtte sagen.

Det administreres billig og ved at give 28 øre, kan man sikre et barn et måltid varm mad. 2 kr. giver varm mad til et barn i 7 dage, 5 kr. i 18 dage, 10 kr. i 35 dage, og 35 kr. varm mad til et barn hele vinteren igennem. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. januar 1944.

1943 – Der er tegnet fadderskaber for 21 drenge

Sct. Georgs Gildet mangler endnu midler til at halvt hundrede drenges ferire

Sct. Georgs Gildet i Kolding har som bekendt nedsat en komité, der arbejder på at få 70-75 ubemidlede Kolding-drenge anbragt i sommerlejr på ‘Grænseborgen’ i dagene fra 7. til 14. august. Det viste sig i fjor, da Sct. Georgs Gildet for første gang tog denne opgave op, at der er trang for en sådan hjælp. Efterhånden som byen bokser, og de vanskeligere tider gør sig gældende, kan ‘Børnenes Vel’ alene ikke magte opgaven med at få alle de børn, der trænger til et landophold og ikke selv kan skaffe sig det, anbragt i feriekoloni. Sct. Georgs Gildet regner med, at hver ferie vil koste 25 kr., og det er derfor muligt at tegne et “fadderskab” for en dreng på 25. kr. […] Men naturligvis kan man også give bidrag af anden størrelse, og også naturalier vil værende velkomne. Bidrag modtages af købmand Toftgaard Hansen, Lizet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 21. maj 1943.

1943 – Påskekollekten til K.F.U.M. og K.F.U.K i Danmark

Med Kirkeministeriets tilladelse henvender KFUM og KFUK i Danmark sig 1. Påskedag til menigheden og beder om deres støtte til arbejdet. Gang på gang har kirkefolket vist, at det påskønnede dette arbejde ved at give det en god gave Påskedag, så kollekten stadig er vokset. Mangfoldige unge fra by og land har gennem årene mødt KFUM og KFUK’s udrakte, hjælpende hånd, når de måtte bort fra hjemmet for at søge uddannelse eller arbejde, eller når unge mænd skulle aftjene værnepligten. Og vi tror ikke, at det kristelige ungdomsarbejde er blevet mindre påkrævet i de senere år. Vor opgave er at tjene vort folk netop nu, og det er vor overbevisning, at denne tjeneste fortsat må øves ved at vise dansk ungdom hen til Kristus. Det er vort håb, at mange danske hjem forstår, at i dag mere en nogensinde er kristeligt ungdomsarbejde nødvendigt.

Tak, hvis De vil være med til at støtte det ved Deres gave Påskedag.

Johs. Hansen, formand for Koldingkredsen.

Kilde: Kolding Folkeblad, 20. april 1943.