1944 – Danske frivilliges afrejse til fronten

På Hovedbanegården blev der i går taget afsked med et større antal danske frivillige i Våben-SS samt medlemmer af Schalburgkorpset, der har meldt sig til kampen mod bolchevismen, medens et musikkorps fra Schalburgkorpset gav afskeden et festligt præg. Blandt de frivillige befandt sig også nogle unge svenskere, der har forstået betydningen af den store skæbnekamp i øst. Foruden af de unge SS-mænds familie og venner var også chefen for Schalburgkorpset, SS-obersturmbahnführer Martinsen, samt garnisonsældste for Våben-SS og chef for SS-Ersatzkommado Dänemark, SS-obersturmführer Feehner, sammen med nogle af sine medarbejdere, til stede, for at ønske de unge soldater meget soldaterheld under den forestående indsats. Det var en glæde at betragte de unge, ranke mennesker i den klædelige grå uniform, der bæres i Våben-SS. Til trods for det regnfulde vejr, strålede de unge kammeraters ansigter. Man mærkede ikke spor til den såkaldte “vemodige afskedsstemning”. […]

Uddrag af den nazistiske avis ‘Fædrelandet’, 19. marts 1944

1943 – Danmark ikke med i den totale krig

Proklamation af Hitler om Europas indsats i den totale krigsførelse.

Berlin, STB.

I anledning af 23-årsdagen for forkyndelsen af det nationalsocialistiske partiprogram i München har rigskansler Hitler udstedt en proklamation, der i aftes oplæstes ved den traditionelle sammenkomst mellem de gamle nationalsocialistiske partifæller i München. I denne proklamation forkynder Hitler hele Europas deltagelse i den totale krig med totalmobilisering af alle moralske og fysiske kræfter. han udtaler i denne forbindelse, at det ikke falder ham ind at skåne de lande, der er medansvarlige for krigens udbrud, når det gælder om at indsætte alle kræfter i kampen mod bolchevismen til værn for Europa.

Først og fremmest Frankrig

Der tænkes hermed i første række på Frankrig, medens Holland og Belgien formentlig også kommer i betragtning, da man fra tysk side ligeledes gør disse lande medansvarlige for krigens udbrud på grund af de forhandlinger, der havde været ført med Vestmagterne. Disse lande skal nu yde et positivt bidrag til den totale krigsførelse. Det understreges på kompetent sted, at der naturligvis ikke vil blive truffet foranstaltninger med henblik på de tyske stater, overfor hvilke Tyskland ikke har noget at bestemme, men at der som nævnt kun tages sigte på de stater, der har været medvirkende til at fremkalde krigen. Man henviser som motivering til, at det ikke blot er Tyskland, men hele Europa, det ville være gået ud over, hvis russerne havde sprængt den tyske front i vinter og oversvømmet kontinentet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 25. februar 1943