1943 – Danmark ikke med i den totale krig

Proklamation af Hitler om Europas indsats i den totale krigsførelse.

Berlin, STB.

I anledning af 23-årsdagen for forkyndelsen af det nationalsocialistiske partiprogram i München har rigskansler Hitler udstedt en proklamation, der i aftes oplæstes ved den traditionelle sammenkomst mellem de gamle nationalsocialistiske partifæller i München. I denne proklamation forkynder Hitler hele Europas deltagelse i den totale krig med totalmobilisering af alle moralske og fysiske kræfter. han udtaler i denne forbindelse, at det ikke falder ham ind at skåne de lande, der er medansvarlige for krigens udbrud, når det gælder om at indsætte alle kræfter i kampen mod bolchevismen til værn for Europa.

Først og fremmest Frankrig

Der tænkes hermed i første række på Frankrig, medens Holland og Belgien formentlig også kommer i betragtning, da man fra tysk side ligeledes gør disse lande medansvarlige for krigens udbrud på grund af de forhandlinger, der havde været ført med Vestmagterne. Disse lande skal nu yde et positivt bidrag til den totale krigsførelse. Det understreges på kompetent sted, at der naturligvis ikke vil blive truffet foranstaltninger med henblik på de tyske stater, overfor hvilke Tyskland ikke har noget at bestemme, men at der som nævnt kun tages sigte på de stater, der har været medvirkende til at fremkalde krigen. Man henviser som motivering til, at det ikke blot er Tyskland, men hele Europa, det ville være gået ud over, hvis russerne havde sprængt den tyske front i vinter og oversvømmet kontinentet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 25. februar 1943

1943 – Göbbels erklærer om krigen i Rusland, at faren er kæmpestor

Krigspotentiellet i Tyskland og det til rådighed stående Europa må udtømmes til bunds

Berlin, RB.

Rigsminister Göbbels talte torsdag eftermiddag på et massemøde om krisen i øst og den totale krig. Den kæmpehal, i hvilken ministeren talte, var overfyldt af mennesker fra alle samfundslag. Foruden rigsministrene, rigs- og distriktlederne og andre førende mænd inden for stat og parti sås videnskabsmænd, soldater, kunstnere, industrifolk og en masserepræsentation for den berlinske befolkning. I sin tale betonede ministeren, at da han for knap tre uger siden sidste gang talte til det tyske folk, var den krise, i hvilken Østfronten i øjeblikket befandt sig, på sit højdepunkt. Det er nu ikke øjeblikket til at spørge, hvorledes det hele er kommet. Det overlades til en senere regnskabsaflæggelse, som vil finde sted i fuld offentlighed, og som vil vise det tyske folk og verdensoffenligheden, at den ulykke, som i de sidste uger har ramt os, har sin dybe, skæbnesvangre betydning. Göbbels fortsatte: Det store helteoffer, som vore soldater bragte i Stalingrad, har for hele Østfronten været af en udslagsgivende historisk betydning. Det var ikke forgæves. Hvorfor, det vil fremtiden vise. […]

Ikke nogen fredsfører

Jeg smigrer mig ikke med at kunne alarmere den offentlige mening i de neutrale, for slet ikke at tale om de fjendtlige stater. Men det er hverken formålet eller hensigten. Jeg ved, at den engelske presse i morgen vil påstå, at jeg i anledning af belastningen på Østfronten har udstrakt den første fredsføler. Men herom kan der overhovedet ikke være tale. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. februar 1943.

1943 – Appel til den tyske hjemmefront

Om at tilpasse den borgerlige eksistens efter den totale krigsførelses love

Berlin, RB.

I en artikel med overskriften ‘Tiden er nu inde’ opfordrer Völkischer Beobachter den tyske befolkning til at tilpasse sin borgerlige eksistens efter den totale krigsførelses love og tage en del af de byrder, der for tiden bæres af fronten på sine skuldre. På baggrund af de slag, der raser i øst, og i betragtning af de afgørelser, som der står på spil, skriver bladet, bortfalder den ret til et så fredeligt liv som muligt, som hjemstavnen har nydt godt af fremfor fronten.

I artiklen henvises der derefter til, at i England har kvinderne overtaget mændenes plads ved motorkøretøjernes rat, ligesom de arbejder på værfterne ved nitning og svejsning. Også i de Forenede Stater og i Sovjetunionen svinges den “totale krigs pisk”. Hvis man overfor dette fjendernes samlede opbud vil bevare illusionen om uberørt fredelighed, ville dette betyde selvmord. Mange begreber m.h.t. hård kampånd vil i fremtiden ikke mere være et privilegium, der er forbeholdt soldaterne alene. Krigen er ved at blive total og omfatter os alle […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 25. januar 1943.