1943 – Alle skydevåben undtagen jagtgeværer skal afleveres

Bekendtgørelse fra den tyske øverstkommanderende

I henhold til bekendtgørelse af 29. august 1943 angående proklamering af den militære undtagelsestilstand i Danmark har den øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark forordnet følgende:

Alle automatiske våben og håndvåben såsom maskingeværer, maskinpistoler, geværer, pistoler og revolvere samt enhver form for ammunition, der endnu befinder sig i dansk privatbesiddelse, skal afleveres til nærmeste danske politimyndighed inden den 7. september 1943. Fritaget for afleveringspligt er følgende:

  1. Jagtvåben, som benyttes med politiets tilladelse.
  2. Salon- og luftbøsser indtil kaliber 6 m.m. uden riflet løb.
  3. Våben, som benyttes af de af politiet godkendte sabotagevagter i virksomheder, jernbaneanlæg osv.

Alle håndgranater, bomber, sprængmidler og sprængstoffer, der befinder sig i privatbesiddelse, skal ligeledes afleveres til nærmeste politimyndighed inden den 7. september 1943, undgår straf. Enhver som efter den 7. september 1943 er i besiddelse af omtalte våben, ammunition, sprængstoffer osv., må vente at blive straffet med døden. […]

Kilde: uddrag, Kolding Folkeblad, 4. september 1943.