1943 – Franco om Spaniens stilling i den nuværende verdenskrig

Spanien ikke-krigsførende, men rede til at forsvare sin sikkerhed og uafhængighed
Sevilla, lørdag, RB
Ved en modtagelse af samtlige generaler og øvrige officerer i militærdistriktet Sevilla holdt general Franco i går en tale, hvori han skitserede Spaniens holdning under den nuværende verdenskrig og betegnede denne som ikke-krigsførende. General Franco henviste udtrykkeligt til at Spanien rådede over en stærk hær, der altid var rede til at gribe til våben for Spaniens sikkerhed og uafhængighed.
“Spanien ligger i det vestlige Middelhavsområde. Dette er grunden til vor ikke-krigsdeltagelse. Ikke-krigsdeltagelse er ensbetydende med ikke-intervention, men betyder ikke, at vi forholder os fuldstændig passive. Spanien er på vagt og iagttager opmærksomt begivenhederne ved sine grænser og kyster. Det indeværende afsnit af krigen præges af de vanskelige betingelser, under hvilke vi opretholder freden. Det er min regerings opgave, at styrke alle Spaniens kampmidler, idet man ikke kan improvisere en krig. Hele folkets arbejde må sættes ind for at forberede os på kamp. De nationer, der undlader dette, må bære følgerne. Det bedste, det spanske folk ejer, er de spanske soldaters kvalitet. Vi har også meget gode våben, men endnu bedre er vor races styrke. Spanien råder over mange midler til at føre kampen, men dets soldaters mod er det bedste af dem”. […]

Kilde: Uddrag, Social-Demokraten, 9. maj 1943.

1942 – Spanien mobiliserer

Hærens, flådens og luftvåbenets afdelinger bringes op på krigsstyrke for at værne landets neutralitet.

General Franco har ved et dekret bemyndiget forsvarsministeren til at foretage en delvis mobilisering efter eget skøn for at bringe hærens, luftvåbnets og marinens afdelinger op på krigsstyrke. I dekretet begrundes denne foranstaltning med tilspidsningen af den internationale situation og med, at krigen nu er rykket i umiddelbar nærhed af de spanske højheds- protektoratsforanstaltning for at holde Spanien uden for krigen, at sikre Fredea i Spanien og garantere Spaniens uafhængighed.

Ingen fremmed magt på spansk område

Efter den overordentlig ministerråd tirsdag eftermiddag, hvori regeringen under general Francos forsæde vedtog dekretet, der anordner mobilisering i Spanien, modtog Franco det 10. spanske armékorps nyudnævnte kommandant Yague, der endnu i aftes begav sig til spansk Marokko ad luftvejen. I regeringskredse erklæres, at Spanien med mobiliseringen tilkendegiver, at det ved hjælp af sin egen værnemagt vil vide at forsvare sin integritet og neutralitet mod ethvert eventuelt angreb. Dekretet vil give udtryk for, at det ikke vil blive tilladt nogen udenlandsk magt at betræde spansk territorium. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 18. november 1942.