1943 – De unge pigers huslige uddannelse

er sat på dagsordenen

ved Kolding Herreds Landbrugsforenings husholdningskreds næste møde, der finder sted i Bibliotekssalen i Kolding fredag eftermiddag kl. 14.15. Konsulent frk. Agnete Tang, Det kgl. danske Landhusholdningsselskab, vil tale om nævnte emne, der jo er særdeles aktuelt i tiden. Der er ingen, der som husmødrene må slås med krigstidens mange og vanskelige problemer, for det er jo i særlig følelig grad netop husholdningen, der rammes af varemangel og restriktioner. Mange unge piger vil helst gå af vejen for disse vanskeligheder, og frk. Agnete Tang vil sikkert fortælle lidt om, hvordan man skal bære sig ad med at få de unge piger interesseret i det huslige, for der kommer for de fleste af dem, der går ind til anden beskæftigelse, den dag, da de ønsker at de havde lært noget mere om det huslige. Det er store værdier, der administreres af husmødrene, og det er derfor af særdeles betydning, at en opvoksende kvindelig ungdom lærer at at administrere disse værdier, når deres tur kommer. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 10. februar 1943.