1943 – Alle internerede soldater hjemme senest fredag

Det drejer sig i alt om godt 7.000 værnepligtige

Hjemsendelsen af de internerede soldater, der ledes af danske befalingsmænd, kan ifl. Social-Demokraten ventes afsluttet således, at samtlige værnepligtige af hær og søværn vil være hjemsendt senest fredag den. 15. oktober.

Fra garnisionen i Næstved er hjemsendt ca. 1.000 mand. Der har fundet ca. 200 hjemsendelser sted fra Jægersborg Kaserne, ligesom hjemsendelserne fra Avedørelejren, Sandholmlejren og Jægerspris er begyndt. Det drejer sig ifølge bladet formentlig om i alt ca. 5.000 værnepligtige fra hæren. Inden for marinen er hjemsendelsen begyndt af 950 internerede fra KB-Hallen, 100 fra søværnets kaserne og 300 fra Sundholm, og igår hjemsentes yderligere 75 fra Lynetten, 70 fra søværnets kaserne, 760 fra HEKLA. […]

Kilde: uddrag, Kolding Folkeblad, 11. oktober 1943.