1943 – Over 600.000 “julekroner” udbetales i Kolding

Alene Sparekassen har 245.000 kroner til udbetaling til julesparerne.

I løbet af et par uger spredes de mange julesparekassers penge over by og land. Enkelte kasser udbetaler allerede indskuddene på søndag, medens de fleste foretager udbetalingen næste søndag., Og det er, som sædvanlig, mange penge, det drejer sig om, for Kolding bys vedkommende sikkert flere penge end nogensinde, skønt der også i fjor var tale om en betydelig stigning.

Vi har bedt Sparekassen for Kolding By og Omegn, der administrerer de fleste af byens julesparekassers midler, om at opgøre indskuddene i år, og det viser sig, at antallet af julesparekasser, der samarbejder med Sparekassen, er omtrent uændret, idet det ligger omkring 20, medens det samlede indskudsbeløb er steget fra 335.000 kr. i fjor til 425.000 kr. i år, altså med 27 pct. Denne stigning er så meget mere bemærkelsesværdig, som indskuddet i fjor også var steget med 90.000 kr. i forhold til året før, og da betegnede denne stigning en forøgelse på over 35 pct. Disse tal viser vel ikke blot forøget sparelyst, men også, at der må være flere penge blandt folk.

Og det er naturligvis ikke alene Sparekassen, der har indskud fra julesparebøsser. Også de andre pengeinstitutter har ikke ubetydelige beløb, som kommer til udbetaling i disse uger. hvis man rundt regnet ansætter det beløb, der kommer til udbetaling til jul i Kolding, til omkring 625.000 kr., bliver det næppe meget forkert, og det er jo ensbetydende med, at der gennemsnitlig er 25 kr. til hver eneste indbygger at holde jul for […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. december 1943.

1942 – Meget mere i julesparebøsserne i år

Rekordindskud, der ligger 30-40 pct. over i fjor

I morgen er vi inde i julemåneden, og inden vi ser os til, er højtiden der. Vi er vist alle klar over, at nogen “gammeldags” jul bliver det ikke let at skabe i år, men et særpræg vil julen ikke blot bevare men det vil være yderligere forstærket: julen bliver kostbar!

Det ser da også ud til, at folk i lang tid har taget hensyn til dette faktum. I alt fald er der betydeligt større indskud i næsten alle Koldings mange julesparebøsser i år. De fleste af dem, en snes stykker i alt, anbringer deres modtagne indskud i Sparekassen, og her oplyser man i formiddags på vor forespørgsel, at det samlede beløb i år ligger på ca. 350.000 kr., hvad der betegner en rekord, idet det er 30-40 pct. mere end i fjor, der ellers også opviste en stigning Den største julesparekasse er N.I.O.G.T.’s og udbetalingen finder for de allerfleste julesparekassers vedkommende sted søndag den 13. december. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. november 1942