1943 – Østfronten: Tyske reserver tvang russerne til tilbagetog

Dagens tyske melding om situationen på Østfronten.

Berlin, R.B.

Det internationale Informationsbureau meddeler om situationen på Østfronten:

I området mellem den nordlige Donez-bue og området ved mellemste Don er nye tilførte tyske reserver med motoriserede enheder og tanks stødte dybt ind i flanken på en russisk angrebskolonne. Ved dette uventede, tyske modangreb blev der skabt forvirring i den russiske aktion. Det kom til en række hårde lokale træfninger og kampe mellem tanks, hvorunder den bevægelige tyske krigsførelse påny viste sig at være langt overlegen. Efter få timer havde de tyske reserver renset slagmarken og tvunget russerne til et uordnet tilbagetog, hvorunder de russiske afdelinger led store tab. På slagmarken blev 16 tanks, 9 stk. 15 cm. kanoner og talrige maskingeværer liggende.

Vest for Voronesh vedvarede de hårde kampe med uformindsket voldsomhed og omskiftende forløb hele dagen i går. Forskellige landsbyer hvor Bolschevikkerne havde sat sig fast i ryggen på de tyske tropper, måtte gentagne gange ryddes. Om voldsomheden og omfanget af kampene i dette område vidner en melding fra en tysk infanteridivision, der under to angreb tilintetgjorde 41 russiske tanks. Heraf tilintetgjordes en snes af grenaderer, der udslettede besætningerne med håndgranater og sprængladninger, efter at de ved kunstig tåge have berøvet besætningerne orienteringen. De russiske bestræbelser for at holde deres masseangreb i gang ved at føre sluttede march- og forsyningskolonner frem ad smalle indbrudssteder, hindredes ret effektivt af luftvåbnet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. januar 1943.

1942 – Tirsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret, RB.

Værnemagtens overkommando meddeler:

I Terek-området strandede lokale sovjetrussiske angreb. Tyske og rumænske tropper, der straks trådte an til modaktion, kastede fjenden ud af hans stillinger og tilintetgjorde herunder flere panserkampvogne. Mellem Volga og Don og i den store Don-bue strandede på ny fjendtlige angreb i hårde afværgekampe. En kampgruppe, som i flere dage havde været omringet, blev tilintetgjort. Siden den 24. december blev der her med støtte fra luftvåbnet tilintetgjort eller taget som bytte 65 panserkampvogne, 30 kanoner, talrige svære og lette infanterivåben og yderligere krigsmateriel, ligesom der blev taget et stort antal fanger. Fjendens blodige tab var mange gange større end dette tal. Ved afværgekampene i den store Don-bue har særlig udmærket sig den italienske division ‘Julia’.

Sydøst for Ilmen-søen fortsatte fjenden sine angreb, der støttedes af stærk artilleriild og talrige panserkampvogne. Angrebene blev afværget med store tab for fjenden. 34 sovjetrussiske panserkampvogne blev sønderskudt. I det høre nord bombaderede luftvåbnet vigtige udladningsbanegårde på Murmansk-strækningen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. december 1942