1943 – Enighed om, at havnens jubilæum skal fejres

Hele Byrådet går ind for jubilæumsfesten, som vil samle byens og egnens befolkning.

Kolding Havns 100 års jubilæum drøftes jo nu i byen, og særlig interesseret i, at der bliver holdt lidt festlighed i anledning af jubilæet, er både erhvervs- og forretningslivet, men naturligvis ikke mindst restauratørerne. Mange folk til byen giver jo omsætning og liv. Kolding Avis advarer nærmest folk mod at komme til Kolding, fordi man hverken kan få soveplads eller noget at spise. Bladet skriver således, at det “hørte i går en restauratør sige, at allerede ved Dyrskuet vil det kunne have sine vanskeligheder at give byens gæster, hvad de måtte ønske at spise, for slet ikke at tale om, hvad de måtte kunne ønske at drikke og ryge.” Videre skriver bladet, at landboerne kan komme til at tage sultne hjem fra festen, hvis de ikke selv tager madkurv med, og at det ikke er rat for en vært ikke at kunne give sine gæster en anstændig modtagelse! Bladet er altså nærmest af den mening, at det er bedst, om folk bliver væk fra Kolding.

Hidtil ikke noget i vejen

Vi har talt med erhvervschef Høy om spørgsmålet, og han udtaler, at med hensyn til indkvarteringen kan der sikkert ikke blive tale om større vanskeligheder, idet en 1 dags fest naturligvis ikke vil medføre stor rift om sengeplads. Med hensyn til, at det skulle knibe for restaurationerne at betjene publikum, har der hidtil ikke været noget i vejen, og personlig mener han ikke, at dette problem skulle kunne virke ødelæggende for planerne om en havnefest. “Fra vor side skal der i hvert fald ikke lyde advarsler til det store publikum om ikke at komme til Kolding”.

Lad dem bare komme

Vi har endvidere spurgt restauratørforeningens formand, direktør Jul. Hansen, Palmehaven-Trocadero og sejlklubbens restaurant på havnen, hvad han mener om betjeningen af jubilæumsgæsterne. “Lad dem bare komme”, siger direktøren, “vi skal nok klare de grejer. Det siger sig selv, at restauratørerne altid er interesseret i, at der kommer folk til byen. Man skal ikke kyse folk bort med argumenter, som ikke dur. Man skal naturligvis arbejde på at få så mange mennesker til byen som muligt. Vi skal nok vise, at vi kan betjene dem. Om jeg så skal tage dem alle sammen selv!” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. juni 1943.

1941 – Koldinghus’ genopbygning

Kolding Social-Demokrat skriver nedenstående om det meget omtalte Koldinghus’ genopbygning:

Spørgsmålet om Koldinghus’ genopbygning synes hos en vis kreds af mennesker at tage en udvikling, som vi ikke kan se har noget med saglighed at gøre, men nærmest minder om hysteri. Vi tænker her på de tanke, Kolding Avis i dag fremsætter om at indsende adresser, og vi tænker på bladets forsøg på at udpege finansminister Buhl som syndebuk for, at sagen ikke allerede er afgjort. Vi advarer mod sådanne tendenser; de fører næppe til noget resultat, og vi vil i hvert fald modsætte os sådanne bestræbelser. Det er nok muligt, at finansministeren ud fra en samlet bedømmelse af landets finansielle muligheder og de ønsker og krav, der er fremsat fra hele landet, mener, at pengene til Koldinghus ikke er den opgave, der absolut først og fremmest trænge sig på. Det er som sagt muligt, at manden med ansvaret for finanserne har den opfattelse, men vi mener nu også at vide, at han i så fald ikke er den eneste, der har den opfattelse. Men hvorfor så udpege netop ham som syndebuk? Er der i det hele taget nogen anledning til at udpege nogen syndebuk? Vi mener det ikke. […]

Kilde: Uddrag, Fredericia Social-Demokrat, 24. februar 1941.