1944 – Genopførelse af Kolding Teater

Resultatet allerede i aften?

Dommerkomitéen, der behandler de indkomne forslag til genopførelsen af forbygningen i Jernbanegade, arbejder i ekspres-tempo. Komitéen trådte sammen kl. 11 fredag formiddag og afslutter antagelig arbejdet allerede i løbet af lørdagen. De foreliggende syv forslag er gennemgået og har fået kritik og anerkendelse. Måske vil komitéen nå til enighed i løbet af aftenen, så protokollen kan underskrives. Efter fordelingen af de tre præmier åbnes konvolutterne med vindernes navne.

Kilde: Kolding Folkeblad, 13. maj 1944

1944 – Arkitektkonkurrencen om den nye teatersal

Projekterne skal være fremme til 1. april

Programmet for arkitektkonkurrencen om genopførelsen af Kolding Teater er nu udarbejdet og godkendt af de lokale medlemmer af dommerkomitéen. Det er – som tidligere omtalt – repræsentanter for byen og Industriforeningen. De udenbys dommere er Akademisk Arkitektforenings tre repræsentanter. Betingelserne lyder på opførelse af en teatersal, udnyttelse af de tiloversblevne lokaler (den gamle teatersal og Havesalen) til selskabslokaler og endelig en modernisering af forhuset i Jernbanegade. Kun arkitekter, der har boet i Kolding siden 1. januar i år, kan deltage i konkurrencen. Man venter og håber, at de forskellige projekter vil kunne indleveres til dommerkomitéen senest 1. april.

Et andet spørgsmål drejer sig om den nye vært, idet fru Rosa Petersen efter eget ønske fratræder til 1. maj. Stillingen vil blive opslået, og da byggeriet formentlig må vente til efter krigen, betyder det, at den nye vært må tiltræde under de nuværende indskrænkede forhold […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 23. februar 1944.

1944 – Genopførelsen af Kolding Teater

Konkurrence mellem byens arkitekter

Nu lysner det for arkitektkonkurrencen om genopførelsen af Kolding Teater og eventuel modernisering af Industriforeningens forbygning. Sekretæren i Akademisk Arkitektforenings Konkurrenceudvalg, arkitekt Ole Wanschler, København, har i disse dage haft en forhandling med de interesserede parter i Kolding. Han går nu i gang med at udarbejde enkelthederne i programmet for konkurrencen. Dette program skal godkendes af dommerkomiteen, hvorefter konkurrencen formentlig vil kunne udskrives om fjorten dage. Arkitekterne får derefter en fem ugers frist til indsendelse af forslag. Kun byens arkitekter kan deltage i konkurrencen, og der udsættes tre præmier på henholdsvis 1.500, 1.250 og 1.000 kr.

Dommerkomitéen, der skal tage stilling til projekterne, består af borgmester V. Juhl og redaktør Søren Jensen som Byrådets repræsentanter, stadsingeniør C. A. Lassen, kgl. bygningsinspektør V. Norn, Horsens, og arkitekt Gunnar Quist, Fredericia, som repræsentanter for henholdsvis Akademisk Arkitektforening og Dansk Arkitektforening, og brandinspektør Johs. Back, installatør H. Overbeck og direktør V. Christiansen som Industriforeningens repræsentanter.

Kilde: Kolding Folkeblad, 27. januar 1944.

1944 – Genopførelsen af Kolding Teater

Arkitektkonkurrencen skal nu planlægges i enkeltheder

Om aftenen den 27. august brændte Kolding Teater. Der blev optaget forhandlinger mellem Industriforeningens bestyrelse og byrådet om genopførelsen af teatersalen, der jo meget dårligt kan undværes i byens forenings- og forlystelsesliv. Som et foreløbig resultat af disse forhandlinger vedtoges at bevilge 5.000 kr. til en arkitektkonkurrence.

Industriforeningens formand, brandinspektør Johs. Bach, oplyser i dag, at man nu kun venter på, at Akademisk Arkitektforening skal sende en sekretær til Kolding, for at programmet for arkitektkonkurrencen kan udformes efter de retningslinjer, som Industriforeningens bestyrelse angiver. Efter et bestyrelsesmøde er der netop afsendt et brev til Akademisk Arkitektforening, hvori vi anmoder arkitektforeningen om hurtigst belejligt at komme til Kolding. Tiden går, og nu skal vi i gang med sagen. Hvornår vi kan tage fat på selve byggeriet, afhænger af, hvor lang frist arkitektforeningen ønsker til indsendelse af forslag, men dog navnlig af materiale-spørgsmålet.

Vi har endvidere haft en samtale med sekretæren i Akademisk Arkitektforenings Konkurrenceudvalg, arkitekt Ole Wanscher, København, der har ført de indledende forhandlinger med de interesserede parter i byggeriet. Det skete i København i begyndelsen af december, og man enedes dengang om, at forhandlingerne om de nærmere enkeltheder vedrørende konkurrencen skulle fortsættes i Kolding. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 5. januar 1944.

1943 – Kolding Teater brændt

Scenen og sal et ildhav på få minutter – katastrofe for teater- og mødesæsonen – brandårsag uforsigtighed eller kortslutning?

I aftes ved godt 22.15-tiden kom et yngre ægtepar forbi Industriforeningen i Jernbanegade. De kiggede indenfor i gården i Industriforeningen for at se, om en radioklub holdt møde (hvad den ikke gjorde), og så da, at ild og gnister slog op gennem taget i bagbygningen, over teatersalen i dennes nordlige ende, hvor scenen er. Manden skyndte sig ind på scenen og lukkede døren for at undgå træk, der kunne give ilden næring, men inden længde havde ilden selv skaffet sig luft ved at brænde vej gennem taget. Omtrent samtidig havde restaurationens overtjener observeret branden og fik travlt med at advare publikum (de radikale holdt bl.a. møde i forbygningen), og man tog derefter fat på redde hvad reddes kunne af møbler og andet inventar i forbygningen.

Kolding Brandvæsen blev tilkaldt og mødte med fuld udrykning og alle 30 mand med brandchef Bach, der jo desuden er formand for Industriforeningen i spidsen. Der blev lagt slanger gennem gården for at bekæmpe ilden, men den bredt sig hurtigt, så det varede ikke længe, før ilden nåede selve teatersalen, hvor balkonen blev antændt og efterhånden styrtede ned i bunden af teatersalen, hvor alle stolene også blev luernes rov. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 28. august 1943.