1943 – Forbereder Tysklands flyvere et omfattende gengældsesangreb?

Angrebet på Køln signalet til modangreb?

Berlin. INT. Onsdag form.

Tyske kredse, der uden tvivl er meget godt underrettede om den tyske hærledelses planer og hensigter, er i de sidste dage begyndt at tale om en tysk gengældelses-armada, skriver Europa Press’ militære medarbejder. Ganske vist hviler der over alle tyske krigsforanstaltninger den dybeste hemmelighedsfuldhed, men det er alligevel sivet ud, at der er store forberedelser i gang til en omfattende gengældelsesaktion. I kredse, der turde vide mere, end de røber, skal der herske en stærk overbevisning om, at de tyske flyvere, som under operationerne mod den senere tids mange amerikanske dagangreb har vist deres kunnen, vil kunne klare opgaven. De nærmere enkeltheder i luftarmadaens sammensætning ønsker man dog ikke at røbe. Man nøjes, skriver Europa Press’ korrespondent, med et meget signende smil. Trods ødelæggelserne af Kölnerdomen og de andre tyske kulturmindesmærker er man dog ikke tilbøjelig til at tillægge den nuværende fase af krigen nogen væsentlig betydning. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. juni 1943.