1943 – Slutkampen om Stalingrad

Tysk melding: Stormen på Stalingrad kostede russerne 300.000 mand og 1.000 tanks.

Berlin, INT. onsdag formiddag.

Meddelelsen om, at også den sidste tyske modstand i Stalingrad nu er brudt sammen under de langt overlegne russiske masseangreb, var ventet. Militære kredse benytter lejligheden til endnu en gang at fremhæve den tapperhed, med hvilken de tyske og rumænske forsvarere har kæmpet. I 2½ måned har de modstået de sovjetrussiske masseangreb. Kampene er udkæmpet under de vanskeligste betingelser. I ugevis har forsvaret været uden den mindste forbindelse med den øvrige tyske hær, og de kæmpende soldaters kår er blevet værre for hver dag. Men alligevel holdt den 6. tyske armés soldater stand, ikke blot, fordi det var blevet befalet dem, men fordi enhver af dem var klar over, at der tilkom netop deres kamp for den allerstørste betydning. Mere end 300.000 russiske soldater har mistet livet under deres utallige stormløb mod dette heltemodige tyske forsvar, fremhæver tyske, militære kredse, og over 1.000 russiske tanks og panservogne er blevet liggende som vrag foran de tyske forsvarslinjer.

Allerede i slutningen af november forkyndte den russiske hærledelse, at Stalingrads fald var umiddelbart forestående. Flere uger senere måtte russerne så indrømme, at det tyske forsvars modstandskraft var ubrudt. Tilbud om kapitulation blev pure afvist. Men kampen på Ruslands umådelige stepper går videre. I denne store kamp er Stalingrad ganske vist kun en lokal episode, men de tyske forsvarers holdning er et lysende eksempel for hele det tyske folk. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 3. februar 1943.