1942 – Medicinknaphed, men ingen alvorlig mangel

Der kniber med amerikansk olie og andre afføringsmidler.

I anledning af en artikel i dag i ‘Nationaltidende’, hvori det meddels, at medicinalvarebeholdningerne svinder ind, således at der bl.a. skulle være ved at opstå mangel på amerikansk olie, andre vegetabilske afføringsmidler, borsyrepræparater og koffein m.m., udtaler apoteker Normann Jensen, Sundhedsstyrelsen, i dag til B.T., at det er rigtigt, at der af visse medicinalvarer ikke findes så rigelige lagre mere, som man kunne ønske.

Af de mere almindelige medikamenter gælder det amerikansk olie, sennesblade og sennesbælge, og lægerne har derfor fået indskærpet tilbageholdenhed ved udstedelsen af recepter på medikamenter, som ikke er absolut nødvendige. Men i det store og hele understreges det, at der ikke er grundt til opskræmthed over situationen. Der er absolut ungen mangel for patienter, som har brug for medikamenter, det være sig af den ene eller den anden art. Selv om sundhedsstyrelsen altså nok kunne ønske rigeligere tilførsel af forskellige medicinalvarer, må det for enhver pris undgås, at folk stormer til deres læge eller apotek for at sikre sig bestemte medicinalvarer. Dette er nemlig ganske unødvendigt.

Kolding-apoteker udtaler sig om medicin-knapheden. Mange erstatninger for amerikansk olie.

Apoteker Aage Liebst, Svaneapoteket i Kolding, udtaler på vor henvendelse, at manglen på medicinalvarer mærkes på mange områder, og en del medikamenter er ved at glide ud. For eksempel kan amerikansk olie ikke fås i håndkøb mere, der kræves recept, og der kan tilmed kun købes én gang på recepten, således at man skal til læge hver gang, man vil have et flaske amerikansk olie. Men denne medicin er også kun nødvendig i ganske enkelte tilfælde, siger apotekeren, og når den en skønne dag slipper op, er ulykken ikke så stor, idet vi har parafionoller til erstatning. Det kniber ganske vist også med parafinen; men så er der jo alle de mange forskellige slags piller, som vi har nok af, så folk skal nok blive hjulpet – i hvert fald det først års tid. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 23. juli 1942.