1943 – Fundet af “Rebæk-skibet” er enestående i Norden

Ikke et vikingeskib, men langt interessantere fund fra den tidligere middelalder

Sagkundskabens dom over skibsfundene i Kolding Fjord foreligger nu. Selvom det kun er en foreløbig kendelse, der er afsagt, kan det fastlås, at “Rebæk-skibet” simpelthen er enestående i Norden!

Det resultat er lederen af Nationalmuseets 1. afdeling, museumsinspektør dr. phil. Therkel Mathiassen, og den skibsbygningssagkyndige ekspert, ingeniør Knud E. Hansen, der er teknisk konsulent for Søfartsmuseet på Kronborg, kommet til efter den første undersøgelse af vragdelene. De to museumsmænd kom til Kolding med Københavnerekspressen i går eftermiddags og blev på banegården modtaget af repræsentanter for museumsbestyrelsen med formanden, guldsmedemester Holger Kyster, i spidsen. Uden videre omsvøb gik eksperterne straks i gang med den første undersøgelse af vragdelene, der er opmagasineret i et skur på gasværkets grund på Nordhavnen. Det var spændende øjeblikke for museumsbestyrelsen, der allerede har ofret megen tid og mange penge på “Rebæk-skibet”. Spændingen fik dog hurtigt udløsning, idet eksperten straks kunne fremsætte den glædelige udtalelse, at der er et uhyre interessant fund, man her står over for. Efter undersøgelsen gik selskabet ombord i havnens motorbåd OLUF og sejlede ud til findestedet. […]

Kilde: uddrag, Kolding Folkeblad, 27. august 1943.

1943 – Rebæk-fundene afmærkede

Både hvor styreåren fandtes, og det gamle vrag

Den første fase i eftersøgningsarbejdet i anledning af fundet af vikinge-styreåren er nu afsluttet, idet findestedet er afmærket med en bøje, således at man straks kan begynde de nærmere undersøgelser på det rigtige sted, hvis det skib, man håber at finde, da ligger samme sted som styreåren. De to Skærbæk-fiskere, der fik styreåren i deres garn, har været med til at afmærke findestedet, og det viser sig, at det ligger i en linje, der går fra Søbadeanstalten til Villa “Hytten” (fhv. skolebestyrer Dalgaards villa) i Strandhuse. Afmærkningsbøjen ligger på denne linje, ca. 300 meter fra badeanstalten, og vanddyben er her nøjagtig 2½ meter.

Samtidig har man afmærket det gamle vrag, som gennem mange år har været kendt af fjordens fiskere, et vrag som vi nærmere omtaler andets sted i bladet. Om dette er vraget af et vikingeskib, ved ingen i øjeblikket, men det er i alt fald et meget gammelt vrag, og umuligt er det ikke, at styreåren kan stamme herfra. Dette vrag ligger længere ude i fjorden, nemlig i en linje, der går fra Bjerregaards Strand til Villa “Næsset” i Strandhuse, og vraget ligger midtvejs mellem land og sejlrenden, på ca. 3 meter vand. Også dette vrag er altså nu afmærket. Med hensyn til det videre eftersøgningsarbejde må det forventes, at der træffes nærmere bestemmelse på et bestyrelsesmøde i museumsbestyrelsen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 20. juli 1943.