1943 – Optagelseshjemmet i Drejens overbelagt

Generalforsamling i Vejle Amts Plejehjemsforening

Vejle Amts Plejehjemsforening holdt i går generalforsamling på Højskolehjemmet i Vejle. Til dirigent valgtes socialinspektør Black, Vejle, og derefter aflagde formanden, lærer Kristensen, Hesselballe, beretning.

I det forløbne år havde foreningen fået anbragt 31 børn og ydet hjælp til 3 konfirmander. Der har været tale om, at plejehjemsforeningerne var ved at overleve sig selv, udtalte formanden, men vi har aldrig haft et år med så mange anbringelser og adoptioner. Det kniber med at få børnene anbragt til de sædvanlige priser. Kassereren, N. P. Johansen, Haastrup, aflagde regnskabet, som balancerede med 45.771 kr. Af bestyrelsen afgik efter tur proprietær Clausen, Ødis, lærer Haahr, Gaurslund, rentier Konradsen, Sdr. Vilstrup, sparekassedirektør Holm, Gadbjerg og proprietær J. Jørgensen, Hvejsegaard. Rentier Konradsen, som havde været medlem af bestyrelsen i 33 år og kasserer i 16 år samt proprietær Jørgensen, der havde været medlem af bestyrelsen i 22 år, ønskede ikke genvalg. […]

Derefter aflagde forstander Kelstrup beretning fra optagelseshjemmet i Drejens. Regnskabet balancerede med ca. 95.000 kr. Det var ventet, at året skulle slutte med et større overskud, men på grund af reparationer for 3.500 kr. lod dette sig ikke gøre. Året var gået godt. Hjemmet havde været benyttet, som aldrig før, og ikke så få børn havde måttet henvises til plejehjemsforeningen. Året begyndte med 57 børn, i årets løb blev der optaget 68, og 70 udgik. Ved årets slutning var der 55 børn på hjemmet – 15 flere, end det i grunde burde have. Det største antal børn på hjemmet i årets løb var 67. Gennemsnitsbelægningen havde været 55. Denne store belægning havde voldt vanskeligheder og et stort arbejde. Beklædningsspørgsmålet var ved at være katastrofalt. Af de 70 udskrevne børn kom 4 i tjeneste, 8 i plejehjem, 30 overgik til anden optagelseshjem, 1 til opdragelseshjem og 26 til eget hjem. Det var det største antal, som er optaget og udskrevet i hjemmets historie.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. maj 1943.