1943 – Jens Thomsens løgsag for retten i går

Forvalteren skulle have fordelen ved forbrugerprisen

I går eftermiddags kom den anden af krisesagerne mod brødrene Thomsen for Kolding Kriminalret, idet der foretoges en subsidiær afhøring af folketingsmand Jens Thomsen som tiltalt for at have taget overpris for zittauerløg. Dommersædet beklædtes af dommer Strøbech og for anklagemyndigheden mødte politifuldmægtig Schlichtkrull.

Folketingsmand Jens Thomsen blev foreholdt anklageskriftet, der gik ud på, at han i marts i fjor havde solgt et parti løg, der var angivet til at veje 575 kg., men kun vejede 552½ kg. til Anders Sørensen, Vestergaard, Silkeborg. For løgene var beregnet 70 øre pr. kg. (maksimalpris for forbrugere), men der måtte efter Prisudvalgets mening kun tages 55 øre pr. kg. for 1. sortering og 28 øre for 3. sortering. Partiet var leveret som 1. sortering, men Ankenævnet i Silkeborg havde bedømt 78,5 kg. af det som 3. sortering og 8 kg. som usælgelige.

Jens Thomsen nægtede sig skyldig og forklarede, at løgende var solgt at hans forvalter, Jens Friis Jensen. Denne havde fået overladt et parti til salg til forbrugerne og skulle selv have den merfortjeneste, der kunne blive tale om, idet han skulle afregne til Jens Thomsen til engrospris. Forskellen skulle forvalteren have som betaling for sin ulejlighed ved at sælge løgnene i mindre partier. Forvalteren averterede løgene til salg og kom derved i forbindelse med Silkeborgmanden. Jens Thomsen bestred at denne var grossist, da han havde en grøntforretning. Vestergaard havde reklameret over partiet, og forvalteren havde da tilbudt at tage det tilbage til omsortering. Det ville Vestergaard ikke, og han fik da tilbud om blot at returnere partiet, så forvalteren betale fragten. Men Vestergaard ville have et større afslag i prisen (løgene var sendt pr. efterkrav) og truede med politi. Ved at melde sagen har Vestergaard selv fået en bøde for at have givet overpris. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 27. marts 1943.