1943 – Højesterets dom i Houlberg-sagen

Landsrettens dom stadfæstet – dommerne ikke helt enige

København, RB.

Højesteret afsagde i dag dom i Houlberg-sagen. Direktør Erik Houlberg var ved Københavns Byret og Landsretten idømt en bøde på 80.000 kr. for overtrædelse af sundhedsvedtægten, idet firmaet Houlberg omkring julen 1941 til spegepølsefremstilling havde anvendt 12.000 kg. helt eller delvist fordærvet oksekød, der af veterinærmyndighederne karakteriseredes som sundhedsfarligt og uegnet til menneskeføde.

Fabriksmester Chr. Holleufer fik en bøde på 1.500 kr., driftsleder Mathias Jepsen en bøde på 1.000 kr., saltmester Adolf Mårtenson en bøde på 600 kr. og arbejdsformand Niels bay Andersen en bøde op 800 kr.

Højesteret stadfæstede Landsrettens dom og pålagde de dømte in solidum sagens omkostninger. Af de 8 dommere, der har behandlet sagen, voterede de 6 for stadfæstelse af landsretsdommen […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. oktober 1943

1941 – Kommunal skandale i Kolding

Socialdemokrat skal gøres til pantefogedassistent, skønt der ikke er brug for en sådan
En opsigtsvækkende kommunal skandaleaffære er under opsejling i Kolding. Jydske Tidende fortæller, at byrådets socialdemokratiske flertal har indstillet, at byrådsmedlem, Ejnar Christensen ansættes som pantefogedassistent, skønt der overhovedet ikke er en sådan stilling ledig. Hensigten hermed skal ifølge bladet være den, at det socialdemokratiske byrådsmedlem skal “puttes ind”, så han kan blive pantefoged, når den nuværende foged til august falder for aldersgrænsen. Og forholdet bliver så meget mere groft, som pantefogeden allerede nu har mangeårige assistenter, der er vel kvalificerede til at overtage stillingen.
De skal altså forbigås for at sikre det socialdemokratiske byrådsmedlem et godt job, hvis det , hvad man vel forudser, skulle gå sådan, at Ejnar Christensen ikke længere er lønnet socialudvalgsformand efter næste byrådsvalg. […]

Kilde: Uddrag, Herning Avis, 24. marts 1941.