1943 – Man må vente, for at få tøjet vendt!

Kolding-skrædderne har meget travlt i øjeblikket

Lagrene af de gode habitstoffer er efterhånden svundet så stærkt ind, at de faktisk ikke eksisterer mere! Og så må folk se at klare sig med det tøj, de har. Er det så bare af den gode, gammeldags kvalitet fra før krigen, går det endda. Det kan jo som bekendt vendes.

“Og der er mange mennesker, der nu tyr til denne udvej”, siger formanden for Skrædderlauget i Kolding, skræddermester A. G. Isaksen, i dag til os. “Vi har i hvert fald her i Kolding det sidste års tid haft så travlt, at kunderne i mange tilfælde har måttet lade sig skrive på ventelister, når de er kommen med deres tøj til vending”.

Og reparationer sådan i al almindelighed?

“Med dem går de også strygende. De tider, da folk kviede sig ved at gå med en stor lap på tøjet, er for længst forbi. Nu gælder det om at få det gode til at holde så længe som muligt.”

Syes der overhovedet intet nyt tøj hos skrædderne mere? Der kommer vel af og til maksimalstof?

“Det er forsvindende lidt, der laves af dette stof. Landet ligger jo nemlig sådan, at dette stof i virkeligheden ikke er så godt, at det er en gode syløn værd. Men engang imellem sker det selvfølgelig, at en kunde får syet et sæt tøj af maksimalstof.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. oktober 1943.

1942 – Beredskabskvinder i alle Koldings oplandskommuner

Arbejdet inden for D.K.B. skrider stadig fremad

Arbejdet inden for Danske Kvinders Beredskab skrider stadig fremad. Som omtalt har D.K.B. i Kolding derfor oprettet et særligt beredskabskontor på Rådhuset, der har åbent en time hver tirsdag.

Der er ikke blot en stor stab af beredskabskvinder i Kolding, men efterhånden har også hver eneste oplandskommune fået sit kvindelige beredskab. Der er nu 23 kredse, og der mangler kun en organisation i Gesten for at få ringen afsluttet, og denne kreds skal formanden for Koldings D.K.B., frk. Elisabeth Eff, ud at oprette straks efter nytår.

Som bekendt er der inden for D.K.B. i Kolding en kreds af damer, der syr børnetøj til depot. Det kniber med at skaffe hvidt tøj, og dersom nogen skulle have noget liggende, bedes man venligst aflevere det til frk. Eff. Skulle der aldrig blive brug for depotet, hvad man jo inderligt må håbe, vil tøjet til sin tid blive uddelt til fattige i Kolding. I oplandskommunerne sys der meget tøj til depot. I Ødsted f.eks. har en kreds af damer udført et utroligt stort arbejde med at fremstille børnetøj og artikler til hjælp til sygeleje. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 29. november 1942.