1943 – Cigarhandlerne er glade for 5 stk. pakningerne

Der bliver tale om en bedre og mere retfærdig fordeling af cigaretterne

Meddelelsen om, at cigaretfabrikkerne vil udsende 5 styks pakninger er blevet modtaget med tilfredshed af tobakshandlerne, der herefter ser en mulighed for at kunne betjene deres kunder bedre, idet de bliver i stand til at foretage en bedre fordeling af de efterhånden også for cigaretterne stærkt nedskårne rationer.

“Det er vi glade for”, siger tobakshandler Wald. Knudsen, Jernbanegade, som vi har talt med. “Vi har nu i mange år kun haft 10 styks pakninger, selv om der en overgang kunne fås pakninger med 8 styk, 5 styks pakninger vil lette fordelingen betydeligt. Der er jo ikke for mange cigaretter i forvejen. Det har knebet at foretage fordelingen rigtigt. Vi har jo ikke måttet sælge stykkevis. Det er mange gange sådan, at en kunde kommer ind og skal have en pakke cigaretter, men som i virkeligheden, ifølge den fordeling, vi må foretage, kun kan tilkomme 5, men da vi altså ikke var i stand til det, fik kunden ofte en pakke med 10 styk i.”

Hvad tror De, kunderne siger?

“Jeg tror, de vil være lige så tilfredse som vi andre, selv om de vel så kommer noget oftere.”

Tror De ikke, at der bliver bedre mulighed for at strække rationen?

“Nej, det tror jeg afgjort ikke. De ved jo, at man ryger, så længe man har noget. Det er menneskeligt.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 6. august 1943.