1943 – Kolding Ungdomssamfund tager navneforandring

I aftes holdt Kolding Ungdomssamfund generalforsamling med stor tilslutning. Efter formandens velkomst valgtes A. Graversen til dirigent. De reviderede regnskaber, der balancerer med 1.353 kr., blev forevist og godkendt.

Derefter aflagde formanden beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, hvoraf det fremgik, at der var afholdt 54 sammenkomster; væsentlig foredrag, oplæsning samt rejseskildringer og diskussionsaftener m.m. Endvidere har der været arrangeret cykel- og traveture samt enkelte weekend-ture. Nogle møder har været afholdt i samarbejde med Kolding Højskoleforening og et enkelt med Dansk Nordisk Ungdomsforbund. Vinterens største arrangement har været ‘En dag på højskole’, der fik stor tilslutning fra byens unge. Sammen med fritidsklubben har der været afholdt ‘Nordisk Aften-højskole’ med et svensk kursus. der behandlede svensk litteratur og nordisk kirkehistorie.

[…] Der forelå forslag til ændring af foreningens navn, og det vedtoges fremtidigt at anvende navnet: ‘Kolding Ungdomsforening’, hvorved man på en naturlig måde angiver samhørigheden med ‘De danske ungdomsforeninger’ som foreningen er tilsluttet.

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 5. maj 1943.