1943 – Tirsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret (RB.)

Værnemagtens overkommando meddeler:

Fra Østfronten meldes der om gensidig rekognoscerings- og stødtropvirksomhed. Også det andet afsnit af det britisk-nordamerikanske angreb i stor stil mod den tunesiske front er strandet på de tysk-italienske troppers afværgevilje. I går foretog fjenden kun enkelte heftige fremstød og angreb. De blev afvist. Til dels ved Modaktion. I tidsummet fra 20. til 26. april blev 193 fjendtlige tanks ved skydning tilintetgjort eller gjort manøvreydygtige ved styrker af hæren og luftvåbnet.

Fjendens blodige tab er store. Under de svære afværgekampe har de italienske divisioner Pistoia og Trieste udmærket sig særligt. I trofast våbenbroderskab med de indsatte tyske styrker afviste de blodigt talrige fjendtlige angreb, der blev foretaget med stor overmagt.

Britiske bombemaskiner angreb sidste nat nogle byer i Vesttyskland, deriblandt byerne Duisburg, Oberhausen og Mülheim. Beboelseskvarterer, sygehuse og andre offentlige bygninger blev ramt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 28. april 1943.