1943 – Lokomotivfører opstillet til folketinget

I Vejle Amtskreds har DNSAP opstillet lokomotivfører og parti sysselleder Jørgen Fr. Koch fra Kolding til folketingsvalget den 23. marts 1943. Koch er vokset op i et arbejderhjem, han lærte allerede i barndommen, at arbejderne var de små og svage i samfundet. Koch fortæller selv at han i sin ungdom:

tog han del i kampen for socialismen, men opgav sin aktive deltagelse, da han indså, at marxismens lære med klassekamp og klassehad ikke ville føre til de mål, han havde sat sig.

Mange år senere lærte jeg National-Socialismen at kende, og jeg fik et indblik i, hvorledes DNSAP anerkendte det arbejdende og producerende folk som arbejdere. Jeg er medkæmper for behov produktion i stedet for profitproduktion, kæmper for, at fagmænd kommer til at styre under personlige ansvar, og jeg håber, at jeg endnu i mange år må kunne gøre en indsats til gavn for det arbejdende danske folk – for et Danmark for danskere, hvor arbejdets glæde er i højsædet, og hvor den, der udfører arbejdet, før lønnen herfor.

Hvorfor nationalsocialisme?

Maskinpasser K.A. Larsen har til Fædrelandet indsendt følgende til valgavisen:

Efterhånden var jeg blevet klar over, at med det nuværende system ville den danske arbejderstand synke ned i den dybeste armod.

Altså var der kun et at gøre: at melde sig under DNSAP’s faner, til kamp mod jødekapitalens udnyttelse af det danske folk. Gennem arbejdsfællesskabet må vi alle gøre vor indsat for at højne arbejdernes eksistensmuligheder.

Der er jo arbejde nok til os alle, når blot det er den rette mand, der står ved roret.

Kilder: ”
Valgekstra tillæg til Fædrelandet, 21. marts 1943