1943 – Tyskerne har forladt byen Velikije Luki

Slået sig igennem de russiske linjer mod vest og forenet sig med undsætningshæren

Berlin, INT. Mandag formiddag:

Garnisonen på citadellet i Velikije Luki, som nu har slået sig gennem de russiske linjer og forenet sig med undsætningshæren, har, understreger man i tyske militære kredse, i ugevis holdt stand mod en hel russisk panserarmé, som efter den russiske operationsplan var udset til at støde gennem de tyske linjer på dette afsnit og derved skabe en bresche,, som senere kunne udvides såvel i bredden som i dybden. Ved deres heltemodig modstand har Velikije Lukis forsvare forhindret denne russiske plan i at komme til gennemførelse, og har nu ydermere, efter at have forladt byen på overkommandoens befaling, straks slået sig igennem mod vest og forenet sig med de tyske styrker her, hvorved den tyske frontlinje stadig har kunnet holdes ubrudt. Det er dog fortsat den sydligere del af Østfronten, som i militære kredse i Berlin vækker interesse. De tyske styrker har, understreger man, opnået gode resultater ved den nye bevægelsestaktik, der lader pindsvinestillinger tilbage, mellem hvilke hurtige panserafdelinger opererer fra ø til ø. Denne taktik har og vil stadig tilføje russerne store tab af mennesker og materiel. Man undervurderer fra tysk side ikke den indsats, som de tyske soldater yder i dette kæmpeslag, hvor de må kæmpe mod en tidobbelt overmagt i en bidende kulde. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 18. januar 1943.

1943 – Onsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret (RB.)

Værnemagtens overkommando meddeler:

I Vestkaukasus genoptog fjenden sin lokale angrebsvirksomhed, der har været afbrudt i længere tid. Gentagne forsøg på at trænge ind i de tyske og rumænske troppers stillinger brød sammen i afværgeilden under svære tab. På bjergfronten blev talrige fjendtlige kampstillinger erobret af stødtropper. På den øvrige sydfront vedvarer kampene. 28 sovjetrussiske tanks blev ødelagt.

Efter stærk artilleriforberedelse trådte sovjetrusserne an til angreb i et af ungarske tropper besat afsnit. Det blev slået tilbage under forbitrede kampe under medvirken af tyske tropper. Tyske og hurtige ungarske bombemaskiner bekæmpede ved dag og nat fjendtlige beredskabsstillinger og marchbevægelser med ødelæggende virkning. Under fortsættelsen af et af vore egne angreb i det mellemste frontafsnit faldt flere hundrede fanger og en dels tanks og kanoner i vores hænder.

Støttepunktet Velikije Luki forsvarede sig stadig med heltemodig tapperhed, medens vore egne angreb til aflastning af støttepunktet fortsattes. I området ved Ilmen-søen og Ladoga-søen angreb fjenden heftigt. Alle angreb brød sammen med tab mod de tyske troppers seje modstand. Sovjetrusserne mistede i disse kampe 52 tanks. Under dagens heftige luftkampe nedskød tyske luftjagere 52 flyvemaskiner, deraf 36 i det nordlige frontafsnit. En af vore flyvemaskiner savnes.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 14. januar 1943.