1943 – Stalingrads forsvarere kæmper nu i to grupper

Sydgruppen fører kampen fra G.P.U-bygningen, nordgruppen fra Traktorfabrikken.

Berlin, STB, mandag morgen.

Stalingrads forsvarere er nu spaltet i to kampgrupper, en nordlig og en sydlig, der uden forbindelse til hinanden forbitret modstandskraft. Efter en voldsom artilleriforberedelse kryber de russiske tanks fra alle sider frem over ruinerne og retter det ene koncentriske angrib efter det andet mod de tyske stillinger. Efter dem følger det russiske infanteri, som ustandselig løber storm. En del af den sydlige kampgruppe er taget til fange, efter at de havde opbrugt deres ammunition og derefter modtog de fremstormende russere med kolbeslag og bajonetstik i rasende nærkamp, under hvilken tyskerne måtte bukke under for overmagten.

Resten af sydgruppen, der kæmper under generalfeltmarskal Paulus’ personlige ledelse, er trængt sammen i den berømte GPU-bygning og yder her sin sidste modstand. Nordgruppen har taget stilling i den store traktorfabrik, hvor den angribes af russiske styrker, der kommer fra forstaden Spartakovka. Russerne er i mangedobbelt overmagt.

Paulus udnævnt til generalfeltmarskal

Bladene omtaler stærkt, at generaloberst Paulus er udnævnt til generalfeltmarskal, og meddeler samtidig, at artillerigeneral Heitz, der kommanderer et indesluttet armékorps, er udnævnt til generaloberst. Hitler har fra og med den 1. februar forfremmet følgende øverstbefalende over hærgrupper og arméer til general:

Generaloberst Kleist, der er øverstbefalende over en hærgruppe, generaloberst, friherre von Weichs, der er øverstbefalende over en hærgruppe, og generaloberst Busch, der er øverstbefalende over en armé. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. februar 1943.