Boguddrag: Kolding Husmoderforening under besættelsen

Afskrevet fra bogen ”Kolding Husmoderforening 1935 – 14. december – 1960”, jubilæumsskrift om og udgivet af Kolding Husmoderforening, dvs. forfattere. Uddrag af kapitlet ”Kolding Husmoderforening gennem 25 år”, af fru Asta Lumbye, siderne 21-23. Billeder/reklamer udeladt af afskrift.


1937

10. februar generalforsamling. 16. februar landspropagandaen – Vore børns sundhed – der gennemføres sammen med de andre kvindeforeninger. 13. april: Fin kunst i broderier. 7.,8.,9. juni landsmøde i Svendborg.

15. sept. Demonstration af hjemmefremstilling af Smyrna tæpper. 24. sept. demonstration af hjemmelavet pålæg og salater. 19,. okt.: Hr. Holmer Dam, ”Ankerhus”: Ernæring og økonomi. 3. nov.: Burnus-vask. 30. nov.: foredrag: Husholdningsfakultetet (fru. Hulda Petersen) sammen med D.K.. 14. december Stiftelsesfest.

1938

Programmet i 1938 omfattede i øvrigt bl.a.: demonstration af fastelavnsgilde. Nordens husmoderdag festligholdtes, hvor lærer Søgaard Andersen læste op. Afskedsfest for fru Richter, der flytter fra byen. Kredsmøde og D.D.M.s landsmøde, der afholdes i Vejle. Udflugt, hvor en sang til dagen synges. Foredrag af overkirurg, dr. med. Fabricius Møller.

1939

Den gamle protokol oplyser, at der var generalforsamling 24. januar, og så går det slag i slag med møder og demonstrationer m.m. En lille kreds af damer tager til Haderslev, for at høre fru Michelet fra Norge, det blev en stor oplevelse. I oktober er vi i Lunderskov, hvor der stiftes en husmoderforening.

1940

Så fulgte besættelsestiden, som stillede de største krav til husmødrene. Rationeringen voldte besvær, det var svært at få penge og ernæringskort til at slå til, men som altid fandt hudmødrene frem til det bedst mulige, og vi afholdt vore møder og sammenkomster, som om det var blevet vanskeligt med lokaler.

Vi lærte at tilrettelægge husholdningen, så familiemedlemmerne fik de nødvendige og de rigtige ernæringsstoffer. Vi gik ind i beredskabstjenesten, udannede os til samaritter, deltog i depotarbejde, syede papir-veste m.m.m. Indsamlede hvide klude, var med i spildindsamlingen af saft og marmelade. Vi deltog i Finlandshjælpen og i indsamlingen i anledning af hans majestæt kongens 70 års fødselsdag.

1941

Besættelsens andet år, former sig sådan, at vi fortsætter vore kurser, demonstrationer og møder. Vi har skiftet lokale til vore demonstrationer, der nu holdes i Palmehaven, og det viste sig at være en god ordning. Sommerudflugten dette år går til Christiansfeld, hovedsagelig pr. cykel, enkelte med rutebil. Kredsmøde afholdes i Kolding 12. september.

1942

Vi tegnede fadderskab for et finsk barn, en lille pige, og ellers gik året med de sædvanlige møder og demonstrationer, der nu yderligere var præget ikke alene af spare-foranstaltninger af madvarer, men også af gasrationering.

1943

Af protokollen ser vi, at foreningen også arbejder for samfundstjenesten, D.K.B. og marmeladekogning. Kludeindsamlingen fortsætter.

1944

Vi har propaganda for skummetmælk, kvarg og valle, og konsulent frk. Rosalie Thomsen, Århus, fra Mejeriernes Fællesorganisation, fortæller os, at vi må skønne på vore mejeriprodukter, der burde indtage en langt større plads, end det er tilfældet i vor daglige husholdning.

Vor kreds sendte en resolution til hovedstyrelsen om indstiftelse af en udmærkelse i form af et diplom, en nål eller lign. til huslige medhjælpere, som i samme hjem og i et åremål af mindst 5 år har udført tro og dygtigt arbejde. Vi havde udstilling af arbejderne fra Trevle-Centralen. De forarbejdede ting uddeles gennem hjemmesygeplejerskerne.

1945

Så oprandt de dejlige majdage, hvor Danmark igen blev frit, hvor vi alle levede op, selv om mange havde fået dybe sår. Vi gik i gang med større iver, nu skulle alt det nås, vi så længe havde savnet. Vi var med i en storstilet indsamling til det bomberamte Bornholm.

I august døde fru Ingeborg Richter, D.D.H.s landsformand gennem 14 år. En dygtig og hjertevarm personlighed. – I september afholdtes landsmøde i København, og D.D.H. kunne fejre 25 års jubilæum, der dog blev aflyst på grun d af fru Richters død. I november oprettes, på opfordring, en bridgeklub. 14. december afholdtes vor 10års fødselsdagsfest, en smuk og stemningsfuld fest.


Afskrevet af krigendagfordag.dk januar 2021