Kilder

Til udarbejdelse af blogindlæg benyttes forskellige kilder, aviser, såsom Kolding Folkeblad, eller forskellige arkivalier fra Kolding Stadsarkiv.

Kildefortegnelse (listen udarbejdes løbende)

 • Kolding Vejviser 1938, 1939, 1940, 1941
 • Aviser
  Kolding Folkeblad, dvs. 1939-1945
  Kolding Socialdemokrat, 1940, 1941, 1942
  Jydske Tidende, 1939, 1940
  Fredericia Dagblad, dvs. 1939-1945
 • Dvs. litteratur
  – Besættelse og befrielse Brikker til en mosaik om livet i Kolding 1940 – 45, af Jesper Hansen og Niels Jørgen Østergaard, Kolding Stadsarkiv, 1995
  – Hartebogen, af Elisabeth Mørch, udgiver Kolding Stadsarkiv
  – Kolding under besættelsen 1940-1945, redigeret af E. Baagøe og E. Ebstrup, Konrad Jørgensens Forlag, 1946
  – Og der skal jeg love for, at Leif stod ret!, foto-dagbog af Inger Frederiksen, af Erik Voss, forlaget Lillemor, 2005
  – Kolding Kæmper, redigeret af Erik Voss, Kolding Bogcafe’s Forlag, 1985 (Se bog uddrag)
  – 9. april og dagene derpå, T. E. Castbergs dagbog, Koldingbogen 1981 (se tekst, åbner på Stadsarkivets hjemmeside)
  – Mit livs virke, af Jens Jensen, Rugholmhus, 1955
 • General faglitteratur
  Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945, af Andersen, Jens m. fl. (2002), udgivet på Gad Forlag
  Danmarks-historiens Årstal, red. af Jon Bloch Skipper (2. udgave, 2006), forlaget Aschehoug
  Danmark Besat – krig og hverdag 1940-45, af Christensen, Claus Bundgård, Lund, Joachim, Olesen, Niels Wium, Sørensen, Jakob (2009), udgivet på Informations Forlag
 • Dvs. arkivalier – utrykte kilder
  – Harte Sogn Sygekasse, forhandlingsprotokol 1898-1941, opbevares på Kolding Stadsarkiv
  – Harte Bramdrup Sognerådsprotokol, mikrofilmet, Kolding Stadsarkiv
  – Kolding Ølhandlerforening, forhandlingsprotokol 1903-1940, A1681, Kolding Stadsarkiv
  – Forhandlingsprotokol fra Harte-Bramdrup Socialdemokratiske Forening, opbevares på Kolding Stadsarkiv
  – Lunderskov Sygekasse, Kassebog for Skanderup Sogns Sygeplejeforening 1924-1945, opbevares på Kolding Stadsarkiv
  – Det Civile Luftværn i Kolding Foreningsarkiv, arkivregisternummer A1034, opbevares på Kolding Stadsarkiv
  – Vurderingskommissionen, Kolding Kommune, arkiv opbevares på Kolding Stadsarkiv
  – Budstikken, illegalt blad, opbevares på Kolding Stadsarkiv
  – Udklipsbog, Julemærkesanatoriets arkiv, opbevares på Kolding Stadsarkiv
  – Folketællingen 1940, Danmarks Statistik, Rigsarkivet, kan ses på sa.dk/ao
  – Line Jørgensen, Dagbog fra besættelsen, kopi på Kolding Stadsarkiv
  – Forhandlingsprotokol fra Kolding Egnens Folkedansere, periode uddrag 1939-1945, opbevares på Kolding Stadsarkiv
  – Arkivalier fra Kolding Vandrehjemmet, opbevares på Kolding Stadsarkiv
  – Uddrag af forhandlingsprotokol for Venstres Ungdom Kolding, 1939-1945, opbevares på Kolding Stadsarkiv
  – Kolding Socialkontors beretning 1940/41, bogform, Kolding Stadsarkiv
 • Hjemmesider
  – danishfamilysearch.dk, benyttes løbende til biografisk søgning
  – modstand.natmud.dk , benyttes løbende til biografisk søgning
  – fredericiahistorie.dk, som set juni 2019
  – illegaleblade.dk, som set i august, december 2019

Listen omhandler også kilder for fremtidige indlæg. Opdateres løbende.

Der benyttes oplysninger eller arkivalier fra Historisk Arkiv for Haderslev Kommune, Fredericia Lokalhistorisk Arkiv, Frihedsmuseet, Kolding Stadsarkiv og Lokalhistorisk Arkiv for Vojens-området

Der søges altid efter nye materialer, som kan være med til at afdække krigen gang, gamle billeder(helst med datering), breve, dagbøger, forskellige papirer og andet, som kan fortælle hvad der skete, dag for dag under besættelsen. Der besvares ikke henvendelser om personers slægt og deres rolle i krigen, såsom i modstandsbevægelsen, da der ikke er ressourcer til dette.

Ved billeder, vil det altid noteres hvor fra det stammer. Billeder til siden er enten udlånt eller benyttet, fordi copyright er udløbet.