Forklaring – Gregor Strasser

Gregor Strasser (1892-1934) var en tysk apoteker og politiker. Grundlægger af SA i Berlin, i 1932 udnævnt rigsorganisationsleder for NSDAP. Forlod i december 1932 NSDAP. Henrettet den 30. juni 1934 som følge af nazistiske udrensninger.

I 1924 blev Strasser indvalgt i den tyske rigsdag, han gjorde derefter karriere indenfor det nazistiske parti, som formand for den nazistiske rigsdagsgruppe, organisator for reorganisering af partiet i Nordvesttyskland 1925, rigspropagandaleder 1926, rigsorganisationsleder 1929. Strasser er af historikere blevet politisk betragtet som en del af nazipartiets venstrefløj, han nedlagde sine partihverv i december 1932, efter interne stridigheder i det nazistiske parti.

Den 30. juni 1934 afskediges og arresteres SA-Stabschef Röhm efter ordre fra Hitler, fordi han beskyldtes for at “fremavle” modsætningsforhold mellem SA og partiet NSDAP, samt SA og den tyske stat. Röhm bliver hurtigt henrettet, påstandene imod ham benyttes flere steder i Tyskland, til at slå ned på andre SA-fører og personer, som beskyldes for at have deltaget i Röhms komplot mod partiet og staten – men reelt står i vejen for nazisterne eller anses for at kunne gøre det. Göring får i Berlin flere SA-fører arresteret, deriblandt Gregor Strasser, der ligeledes henrettes samme dag.

Kilde og læseforslag: Nationalsocialismen – en dokumentarisk fremstilling 1933-1945, af Walther Hofer, 1963, forlaget Hasselbalch

Udarbejdet af krigendagfordag.dk (c) juli 2020