Forklaring – Joseph Goebbels

Paul Joseph Goebbels (1897-1945) var tysk nazistisk politiker. Fra 1928 medlem af den tyske rigsdag, fra 1929 NSDAP’s propaganda partichef. I marts 1933 udnævnt som propagandaminister, hvilken rolle han besad indtil efter Hitlers selvmord i april 1945, hvorefter Goebbels udnævnes som Tysklands rigskansler.

Medlem af NSDAP i 1924, hvorefter han gjorde karriere i det nazistiske parti. Stiftede i 1926 Der Angriff, som blev partiavis for det nazistiske parti.

Ovenpå det nazistiske Tysklands sammenbrud, begik Goebbels 1. maj 1945 selvmord, sammen med hans hustru, efter hustruen havde dræbt parrets seks fælles børn. 

Udarbejdet af krigendagfordag.dk (c) december 2020