Forklaring – Land og Folk

Billede af forside fra illegalt Land og Folk blad, november 1944. Foto: B. Sørensen, krigendagfordag.dk, 2021

Land og Folk var et illegalt blad som udkom fra 1941 til 1945. Bladet var partipolitisk nyhedsblad for det kommunistiske parti DKP, som blev forbudt efter Tyskland angreb Sovjetunionen i juni 1941.

Efter befrielsen videreførtes Land og Folk som DKP’s partipolitiske dagblad, der samtidig blev en afløser for det tidligere Arbejderbladet, der på grund af forbuddet mod DKP og arrestation af dets medlemmer stoppede i 1941.

Dagbladet Land og Folk lukkede i 1990.


Udarbejdet af krigendagfordag.dk (C) april 2021