Årstal – 1939

Den 5. januar: Den polske udenrigsminister Beck besøger Hitler i Tyskland

Den 26. januar: Francos styrker indtager Barcelona

Den 30. januar: Hitler taler i den tyske rigsdag om at verdenskrigen vil “tilintetgørelsen af den jødiske race i Europa”

Den 10. Februar: Japan besætter Hainan og flere havnebyer i Kina

Den 15. marts: Tyskland overtager Tjekkoslovakiet

Den 22. marts: Tyskland besætter havnebyen Memel fra Letland

Den 28. marts: Francos styrker indtager Madrid

Den 31. marts: Chamberlain erklærer at England og Frankrig vil komme Polen til hjælp, hvis landet angribes

Den 1. april: den spanske borgerkrig afsluttes officielt

Den 3. april: Folketingsvalg i Danmark

Den 7. april: Italien invadere Albanien

Den 28. april: Den Tyskland opsiger den tyske-polske ikke-angrebspagt og flådetraktraktaten med England

Den 6. maj: den tyske og italienske udenrigsminister mødes i Milano, aftaler af omdanne Aksemagterne til en militærpagt, aftalen endeligt underskrives landene imellem 22. maj

Den 17. maj: Tyskland indgår ikke-angrebspagter med Danmark, Letland og Estland

Den 22. maj: Hitler og Mussolini indgår stålpagten

Den 23. maj: Dansk folkeafstemning om ny grundlov, stemmes ned

Den 23. juni: Fransk-tyrkisk pagt vedtages landene imellem

Den 23. august: ikke-angrebspagt mellem Tyskland og Rusland underskrives

Den 31. august: Tysk notatsvar til England med krav om Danzig og Korridor

Den 1. september: Tyskland invader Polen

September: Rationering af især benzin og brændstof i Skandinavien

Den 3. september: England, Frankrig, Australien og New Zeeland erklærer Tyskland krig

Den 3. oktober: USA erklærer sig for neutral i krigen

Den 5. oktober: Polen overgiver sig

Den 30. november: Vinterkrigen mellem Rusland og Finland bryder ud

Den 2. December: det tyske Eutanasi-programmet iværksættes

Udarbejdet af krigendagfordag.dk januar 2020