1944 – En storslået gave til Koldinghus Museum

Guldsmed Holger Kyster har udformet sit testamente som et gavebrev til museet. Der indrettes særlige kunsthåndværker-interiører. Nedrives ejendommen for at skaffe det store slotspanorama?

Ved Guldsmed Holger Kysters død fornylig meldte spørgsmålet sig om, hvad der skulle ske med hans store og værdifulde samlinger fra det særprægede hjem i Adelgade. Såvel guldsmed Kyster og hans tidligere afdøde hustru havde livet igennem hjulpet af en sikker kunstsans og formueomstændigheder, der gjorde det muligt for dem at tilfredsstille deres kræsne smag, skabt et hjem, der på mange måder var rigere og bedre udstyret end mangt et kunstmuseum, og da ægteparret ikke efterlod sig direkte livsarvinger, var det nærliggende at spørge, om disse samlinger ville komme museet på Koldinghus til gode, således som fru Emma Kyster i sin tid lod museet få hele sin store og enestående samling af Tønder-kniplinger og alle de redskaber, som de gamle kniplersker og kniplingshandlere benyttede.

Efter hvad vi erfarer, kan det allerede nu siges, at disse forventninger vil gå i opfyldelse i rigeste mål, idet guldsmed Kysters testamente stort set er et eneste gavebrev overfor det museum, som han gjorde så stort et arbejde for og viste en så varm interesse. Eksekutorer i boet er landsretssagfører Hove og overlæge Johs. Kjølbye. Uden at komme ind på testamentes enkeltheder kan det oplyses, at guldsmed Kyster har bestemt, at værkstedet med værktøj, modeller osv. skal tilfalde hans førstemand gennem mange år, guldsmed Krogh. Derefter bliver museet universalarving i boet. Det bestemmes i testamentet, at en lang række nærmere betegnede genstande, malerier, møbler, sølvtøj, tegninger af Kai Nielsen, Bindesbøll m. fl., keramik osv. skal overføres til museet, og desuden skal museet have lejlighed til i samråd med Svend Hammershøj og eksekutorerne at udtage, hvad man måtte mene egnet for museets tarv. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 31. maj 1944.

1944 – Domme for sabotage

Fra officiel tysk side meddeles det, at for sabotage er følgende, i henhold til krigslovene, blevet dømt til døden:

Harald Mikkelsen, født 18. september 1921 i Søby
Leo Pallesen, født 11. april 1910 i Stoholm
Ole Christensen, født 10. november 1909 i Taarup
Tage Severinsen, født 22. september 1902 i København
Johannes Volke, født 2. maj 1905 i Viborg
Jakob Alsbjerg, født 31. oktober 1896 i Højslev
Helmar Wøldike, født 25. september 1913 i Virum

For at deltage i forsøg på sabotage er Laurits Pallesen, født 20. februar 1902 i Daubjerg, dømt til seks års tugthus. Og endeligt er Christian Boldrup, født den 21. september 1909 i Veldingbjerg, dømt til to års fængsel, for at haft kendskab til en påtænkt sabotage og undladt at underrette politimyndighederne derom.

Det er uvist om dommene skal fuldbyrdes, eller om der vil ske en benådning.

Kilde: Domme for sabotage, Fædrelandet, 31. maj 1944

1944 – Fjordvandet 20 grader

Badesæsonen er inde

For sommerrestaurationerne blev det den travleste Pinse i mange år, først og fremmest på grund af det store rykind, men også fordi det er så vanskeligt at få den nødvendige hjælp. Strømmen gik i Pinsedagene bort fra byen i luftig påklædning og mange vendte hjem, godt spraglede i huden efter den stærke solbadning. Cyklerne kan lidt endnu, selv om der ofte må tages en lapning på tyren. På Løverodde var der myldrende liv i og omkring den genåbnede restauration, og Christiansmindebåden pilede ustandselig frem og tilbage mellem Kolding og fjordrestaurationen, men ellers er roerne jo ret ene om at live op på fjorden; lystsejlerne må mastøse føre deres triste tilværelse ved fortøjningspælene i Strandhusebugten. Det er egentlig også i Pinsedagene, at badningen for alvor er begyndt. Ved Grüns Badeanstalt blev der i Pinsedagene badet fra kl. 06 morgen til 11 aften, og på torsdag åbner den kommunale badeanstalt ved Tved. Fjordvandet var allerede i formiddag oppe på 20 graders varme, og endnu er det rent og pænt, så badet godt kan tjene som renselesproces.

Kilde: Kolding Folkeblad, 30. maj 1944.

1944 – Fire benådninger

Fra officiel tysk side meddeles det at de for våbenrøveri efter krigslovene dødsdømte, er blevet benådet til livsvarigt tugthus: Frede Toftegaard Jensen, født 29. juli 1925 i Kristrup, Paul Christian Steensgaard, født 21. juni 1924 i Nr. Snede, Knud Henrik Bryndum, født 25. december 1916 i Horsens, og Svend Anker Stenberg Mørch, født 26. marts 1921 i Boller.

Kilde: Fire bebaadninger, Fædrelandet, 30. maj 1944

1944 – Varmen gav ambulancerne travl dag

Mange udrykninger til skovgæster, der blev dårlige
Redningsstationerne i Københavns omegn – ikke mindst Falckstationen ‘Ørnegården’ – havde Pinsedagen igennem meget at bestille. Ikke mindre end 27 udrykninger. Det drejede sig i de fleste tilfælde om folk, som var blevet dårlige i varmen, og som efter at være kommet under lægebehandling hurtig kom til hægterne igen. Flere cyklister var faldet af cyklerne efter at være blevet utilpas, men der var ikke tale om uheld af alvorligere art.
Falck, Damsø, havde ligeledes mange udrykninger, men også her drejede det sig kun om lettere tilfælde. Foruden varme-tilfældene måtte ambulancerne også tage sig af enkelte, som var blevet slemt forbrændt af solen.

Kilde: Nationaltidende, 29. mak 1944.

1944 – Til alle danske Frivillige!

Følgende hilsen blev bragt i det nazistiske partis avis DNSAP:

Til alle danske Frivillige!

Kære Kammerater! I ønskes alle en glædelig pinse. Alle I tapre Drenge, som kæmper for det gamle Danmark, det Danmark, som netop nu står i sin skønneste lysegrønne pragt. I sendes de kærligste hilsener, tanker og gode Ønsker for Fremtiden.

Jeres hengivne Amalie.

Kilde: SS-hilsener fra hjem til front, Fædrelandet, søndag 28. maj 1944