1939 – Også England vil respektere den danske neutralitet

Tilsagn om at ville gøre det så længe Tyskland respekterer vor neutralitet
Efter at den britiske gesandt i København af den danske udenrigsminister var blevet underrettet om den tyske regerings erklæring, gående ud på, at Tyskland ville respektere Danmarks neutralitet, har den britiske gesandt overbragt den danske regering den forsikring, at så længe Danmarks neutralitet respekteres af Tyskland, vil den naturligvis også blive respekteret af den britiske regering, der ikke nærer noget ønske om at se Danmark inddraget i en krig, som den britiske regering endnu håber må kunne undgås.

Kilde: Nationaltidende, 31. august 1939

1939 – Tysklands sidste krigsforberedelse

Hitler forordnede i aftes et ministerråd for rigsforsvaret
Rådet, hvis præsident bliver Göring, får ekstraordinære bemyndigelser til at udstede forordninger m.m.
Fra Berlin udsendtes i nat følgende kommunique:
Det tyske efterretningsbureu meddeler:
Føreren har i dag den 30. august udstedt følgende forordning om dannelse af et ministerråd for rigsforsvaret. For den nuværende udenrigspolitiske spændings periode bestemmer jeg for at tilvejebringe ensartet ledelse i administration og økonomi. […]

Kilde: Uddrag, Fyns Social-Demokrat, 31. august 1939

1939 – Hvis luftangreb truer København

Tilflugtsrum for alle trafikanter
Under det voldsomste højtryk udføres nu det civile luftværnsarbejde, som takket været indenrigsminister Dahlgaards laden hånt om sine politiske pligter ikke har kunnet udføres hidtil- Der indrettes nu “tilflugtssteder” for alle trafikanter i København, oprettede fem kommando-stationer for luftværnet, indrettes 92 hjælpe-brandstationer og foretages fordeling af de mange tusinder, som skal møde i dag til civil værnepligt under luftværnet. […]

Kilde: Uddrag, Nationaltidende, 30. august 1939

1939 – Luften over Europa er mildnet adskilligt

Noteudvekslingen mellem Berlin og London giver grund til et fornyet håb om fred. Hitlers svar kom til London ved midnatstid i nat.
Det tyske svar til London lidt før midnat og i udenrigsministeriet er man nu i færd med at dechifrere det. Svaret vil i morgen blev drøftet i et kabinetsmøde.
Lord Halifax opholdt sig hos Chamberlain i en time og fyrre minutter for at drøfte Hitlers svar. Han vendte tilbage til udenrigsministeriet kl. 0.45 og forblev her indtil kl. 2.30. Kabinettet træder sammen til møde i formiddag. […]

Kilde: Uddrag, Ribe Stiftstidende, 30. august 1939

1939 – Hitler spår Polens tilintetgørelse

Makedoniske tilstande
Førerens svar, der er dateret den 27. august, henviser til den tyske endelige godkendelse af rigets vestgrænse, og det hedder derefter bl.a. videre:
“Jeg har gjort den polske regering et tilbud, som har forskrækket det tyske folk. Ingen anden end jeg kunne overhovedet vove at træde frem for offentligheden med et sådan tilbud. Det kunne derfor også kun gælde én gang. Jeg er nu absolut overbevist om, at Europa nu kunne nyde 25 års dyb fred, hvis Polen den gang især af England var blevet opfordret til at være fornuftig. Jeg har opstillet et klart krav: Danzig og korridoren må tilbage til Tyskland. De makedoniske tilstande ved vor østgrænse må fjernes”.

Kilde: Hejmdal, 28. august 1939

1939 – Nye store indkaldelser i Frankrig

Et telegram fra Paris meldte lørdag aften:
Reservisterne af grupperne 1, 5 og 6 er indkaldt for hele landet
Det hollandske telegrabureau ‘Algemeen Nederlandsch Presbur.’ meddeler:
Det meddeles fra Kerkrade i provinsen Limburg, at de tyske grænsevagter ved den tysk-hollandske grænse i nattens læb er blevet erstattet med soldater, der varetager tjenesten med opplantede bajonetter. Grænsevejene er blevet spærret, især med pigtråd, og enhver færdesel er forbudt.

Kilde: Fyns Social-Demokrat, 27. august 1939.