1943 – Dansk Kvindesamfund

I Kolding holdt i aftes generalforsamling i Kvindernes Bygning. Efter at formanden, fru Clay Petersen, havde budt velkommen, sang man ‘Velkommen lærkelil’, og gik over til dagsordenen. Til dirigent valgtes fru Lind, som indledede med at beklage den ringe tilslutning, som havde sin årsag deri, at mange af damerne frygtede at blive holdt tilbage af en pludselig luftalarm.

Derefter fik formanden ordet for af aflægge beretning. Der havde i årets løb været afholdt 7 møder med interessant foredrag, og tilslutningen til disse møder havde været udmærket. Foreningen havde holdt i alt 12 kursus i madlavning, syning og andre nyttige sysler under ledelse af frk. Schmidt, frk. Krog og frk. Pallesen. Tre kursus var blevet afsluttet med udstillinger, som havde vakt stor interesse i og uden for foreningen.

Foreningens regnskab oplæstes af frk. Tiedemann, og efter en række spørgsmål fra damerne godkendtes det. Fru Clay Petersen aflagde regnskab for bygningen, og det viste sig, at den reelle gæld foruden de faste prioriteter allerede er nedbragt til ca. 20.000 kr. Driftsregnskabet balancerede med 6.074 kr.

Til bestyrelsen genvalgtes fru Clay Petersen, fru Clemmesen, frk. Schmidt og fru Muchitsch, medens frk. Christensen ikke ønskede genvalg. I stedet valgtes frk. Teilmann med frk. Jørgensen som suppleant. […]

Under eventuelt diskuterede forskellige emner, og generalforsamlingen sluttede derefter med et hyggeligt fælles kaffebord.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. april 1943.

1943 – Pastor Tobiassens indsættelse som sognepræst på søndag

I Sct. Nicolai Kirkes sakristi hænger to tavler med navnene på de præster, som har virket ved kirken siden 1536, den ene bærer sognepræsternes og den anden de residerende kapellaners navne. Af disse fremgår det, at siden reformationen er hidtil 5 residerende kapellaner blevet indsat i sognepræstembedet her, nemlig:

  • Jens Sørensen Harthe, 1591
  • Poul Poulsen Paludan, 1612
  • Jens Johan Garnæs, 1813
  • Jens Severin Hvistendahl Galskjøl, 1837
  • Harald Lunddahl, 1894

Når på søndag pastor Tobiassen indsættes i sognepræstembedet, bliver han altså nr. 6 i denne række, og det er et halvt århundrede siden, en residerende kapellan sidste gang blev indsat som sognepræst ved gamle Sct. Nicolai. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. april 1943.

1943 – Hollands soldater atter i tysk krigsfangenskab

På grund af episoder, der skyldes den engelske propaganda

Berlin, S.T.B. Fredag morgen

Efter den hollandske hærs kapitulation blev de hollandske soldater i Tyskland hjemsendt, men nu skal de efter et af den tyske flyvergeneral i Holland, general Christiansen, udstedt dekret atter melde sig til de tyske myndigheder for at begive sig i tysk krigsfangelejr. Dette gælder både menige og officerer. Dette skrift er taget på grund af de skuffelser, som de tyske myndigheder har lidt. Især i kystområdet er der forefaldet episoder, som skyldes den engelske propaganda. Af samme grund blev allerede i maj måned sidste år de tidligere professionelle officerer i den hollandske hær fængslet.

Foreløbig kun tale om meldepligt

I forbindelse med meddelelser i den udenlandske presse om en tilbageførelse af medlemmer af den tidligere hollandske hær til tysk krigsfangenskab henvises der i herværende militære kredse til, at der foreløbig drejer sig om en meldepligt, som officerer, underofficerer og menige i den tidligere hollandske hær. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. april 1943.

1943 – D.S.U. advarer mod sabotagehandlinger

D.S.U. har holdt generalforsamling. Efter formandens velkomst, valgtes Knud Jespersen til dirigent. Formanden Peter G. Jensens beretning indlededes med en omtale af det for Socialdemokratiet så strålende valg den 23. marts. Ungdommen viste klart sin stilling ved at slutte sig til partiet. Formanden omtalte derefter arbejdet i det forløbne kvartal. Dette havde grundet på lokalerne ikke været godt som tidligere. “Men nu går vi mod sommerarbejdet, og vi håber så, at tilslutningen igen vil nå den størrelse, vi i D.S.U. plejer at mønstre til vort sunde friluftsliv”. Beretningen fra denne påske afholdte kongres blev udskudt til onsdag den 5. maj, altså valgaftenen, på hvilken der også vil blive arrangeret lidt underholdning.

Formanden sluttede med at omtale de meningsløse sabotagehandlinger, som begået af ubetænksomme unge mennesker, var til skade for hele landet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. april 1943.

1943 – En frygtelig ulykke ved Skovløberhuset

To-årig dreng får foden kørt af under Troldhedetoget

I går eftermiddags ved godt 16-tiden blev en lille dreng påkørt af Troldhedetoget i Marielundsskoven ud for Skovløberhuset. Det var skovløber Georg Petersens godt 1¾-årige søn, Knud, der under leg var kravlet over skinnerne netop i det skæbnesvangre øjeblik, da toget skulle passere hans hjem. Fru Petersen, der altid fører et vågent opsyn med sine børn, når toget er i nærheden, havde også i går troet sine børn – der må sige at være fortrolige med toget – i sikkerhed, men i et kort ubevogtet øjeblik har han alligevel forsøgt at forcere skinnerne. Når der ikke er passagerer, der skal stå af eller på toget ved Skovløberhuset, kører det forbi uden at standse. Nu standsede toget så hurtigt, det lod sig gøre. Fru Petersen og et par gæster foran Skovløberhuset troede, at en lille dreng var faldet af toget, men snart gik den frygtelige sandhed op for hende, at det var hendes egen lille dreng, der var blevet påkørt.

Han blev hurtigt båret op i hjemmet, hvor der straks blev ringet efter Falcks ambulance, som bragte drengen til sygehuset. Her viste det sig påkrævet, at sætte den lille drengs fod af lige over anklen. Efter hvad man på sygehuset oplyser, har han det efter omstændighederne godt. For ¾ år siden blev det Fru Petersens nevø, den døvstumme Børge Andersen, efter et besøg hos Fru Petersen påkørt og dræbt af toget […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. april 1943.

1943 – Kolding havde i nat den hidtil længste luftalarm

Alarm nr. 33 varede i 3 timer og 2 minutter

Kl. 23.20 i aftes hylede sirenerne for 33. gang i Koldings hidtil længste luftalarm; 3 timer og 2 minutter. Den hidtidige rekord var: 2 timer, 20 minutter. Sidste alarm var tirsdag d. 20. april, altså for kun en uge siden.

Grindsted havde luftalarm samtidig med Kolding, men Lunderskov havde ikke luftalarm. I Esbjerg blev der blæst luftalarm ved 23-tiden – altså lige ved restaurationernes lukketid. Som følge deraf måtte en mængde mennesker tilbringe det meste af natten i restaurationslokaler eller beskyttelsesrum, idet luftalarmen først ophørte lidt før kl. 8. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. april 1943.

1943 – Tirsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret (RB.)

Værnemagtens overkommando meddeler:

Fra Østfronten meldes der om gensidig rekognoscerings- og stødtropvirksomhed. Også det andet afsnit af det britisk-nordamerikanske angreb i stor stil mod den tunesiske front er strandet på de tysk-italienske troppers afværgevilje. I går foretog fjenden kun enkelte heftige fremstød og angreb. De blev afvist. Til dels ved Modaktion. I tidsummet fra 20. til 26. april blev 193 fjendtlige tanks ved skydning tilintetgjort eller gjort manøvreydygtige ved styrker af hæren og luftvåbnet.

Fjendens blodige tab er store. Under de svære afværgekampe har de italienske divisioner Pistoia og Trieste udmærket sig særligt. I trofast våbenbroderskab med de indsatte tyske styrker afviste de blodigt talrige fjendtlige angreb, der blev foretaget med stor overmagt.

Britiske bombemaskiner angreb sidste nat nogle byer i Vesttyskland, deriblandt byerne Duisburg, Oberhausen og Mülheim. Beboelseskvarterer, sygehuse og andre offentlige bygninger blev ramt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 28. april 1943.

1943 – Aksel Schiøtz koncert i Industriforeningen

Den traditionelle underholdning 2. Påskedags aften plejer at være en af de store aftener i Industriforeningen. Det var også tilfældet i aftes. Teatersalen var fyldt til sidste plads, da Aksel Schiøtz trådte frem på scenen i en hel lille have af hortensier og grønne slyngplanter. Helt billig er Aksel Schiøtz vist ikke, men festarrangør kan til gengæld med ro i sindet se aftenen i møde, når Aksel Schiøtz’ navn står på programmet. Succesen er sangerens trofaste følgesvend. Industriforeningens forlystelseschef, installatør H. Overbeck, blev heller ikke skuffet i sine forventninger til denne aften.

Med Eyvind Møller, som en dygtig og diskret akkompagnatør ved flygelet sang Aksel Schiøtz et stort program, der indledes med udtog af Schuberts ‘Die schöne Müllerin’. Aksel Schiøtz havde på forhånd bedt tilhørerne om at vente med det eventuelle bifald, til han havde sunget alle seks numre. Så fik han ro til at samle sig om opgaven – og bifaldet var naturligvis seksdoblet, da han var færdig! Efter Schubert fulgte de Griegske toner til Vinjes ‘Ved Ronderne’, H. C. Andersens ‘To brune øjne’, og ‘Jeg elsker dig’ og Munchs ‘Udfarten’. Efter et par engelske folkemelodier, en nysselig lille love song ‘Passing by’, og det humørfyldte frieri ‘Oh no John’, sprag Aksel Schiøtz via den finske folkevise ‘Det var i vårens Ljusa tid’ over i den danske repertoire, der jo er han styrke og grundlaget for hans enorme popularitet. Det var en perlekæde af klassiske småstykker af H. C. Andersen, Aarestrup, Oehlenschlæger, Heiberg, Ludvig Holstein, Helge Rode, Otto Gelsted og Blicher til kendte og elskede toner af Rung, Heise, Weyse, Carl Nielsen og Ring. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 27. april 1943.