1943 – Opløsningen af den kommunistiske internationale

J. Stalins svar og den sovjetiske forklaring om opløsningen af den kommunistiske internationale. Uddrag:

Opløsningen af den kommunistiske internationale er en rigtig beslutning på det rigtige tidspunkt, fordi den gør det lettere at organisere alle frihedselskende nationers fælles stormløb mod den fælles fjende: Hitlerismen.

Opløsningen af den kommunistiske internationale er en rigtig beslutning fordi:

a) den afslører Hitleristernes løgn om, at ”Moskva” har i sinde at blande sig i andre staters liv og ”bolsjevisere” dem. Denne løgn kommer man fra nu af ingen vegne med.

b) den afslører den bagvaskelse, som kommunismens modstandere inden for arbejderbevægelsen udspreder om, at de kommunistiske partier i de forskellige lande ikke handler i deres eget folks interesse, men på ordre ude fra. …

c) den gør det lettere for patrioterne i de frihedselskende lande at forene de progressive kræfter i deres respektive lande, uanset parti eller religiøs overbevisning, i en fælles national frihedslejr med det mål at give kampen mod fascismen endnu større omfang.

d) den gør det lettere for patrioterne i alle lande at forene alle frihedselskende folk i en fælles international lejr til kamp mod Hitlerismens truende verdensherredømme og skaffer samtidig fri bane for organiseringen af et kommende venskabelig forbund mellem folkene på grundlag af deres ligeberettigelse.

Jeg tror, at alle disse omstændigheder tilsammen vil føre til fortsat styrkelse af de allieredes og de andre forenede nationers enhedsfront i deres kamp for sejren over Hitler-Tyranniet.

Jeg mener, at opløsningen af den kommunistiske internationale kom på det helt rigtige tidspunkt, fordi det netop nu, da det fascistiske rovdyr anspænder sine sidste kræfter, er nødvendigt at organisere et fælles stormløb fra de frihedselskende landes side for at gøre det af med dette rovdyr og befri folkene for den fascistiske undertrykkelse.

Med agtelse
J. Stalin, 28. maj 1943

Kilde: Sovjetunionen i krig, af J. Stalin (1945), forlaget Tiden

1943 – Lykønsknings-telegrammer

Lykønsknings-telegrammer fra J. Stalin sendt i anledning af engelsk-amerikanske troppers sejr i Nordafrika, 8. maj 1943.

Premierminister Churchill, London.

Jeg lykønsker dem og de heltemodige britiske og amerikanske tropper med den strålende sejr, der har ført til Bizertas og Tunis’ befrielse for Hitler-Tyranniet. Jeg ønsker Dem fortsat fremgang.

J. Stalin.

Præsident Roosevelt, Washington.

Jeg lykønsker dem og de heltemodige britiske og amerikanske tropper med den strålende sejr, der har ført til Bizertas og Tunis’ befrielse for Hitler-Tyranniet. Jeg ønsker Dem fortsat fremgang.

J. Stalin.

Kilde: Sovjetunionen i krig, af J. Stalin (1945), forlaget Tiden

1943 – Springvand på banegårdspladsen

På banegårdspladsen i Kolding kommer der nu et springvand. Forleden begyndte kommunens arbejdere at brække fliserne op, hvor Strandhusebussen har holdeplads.

Det er for private midler at springvandet opføres, det er tegnet af arkitekt C. Svane. Det kommer til at bestå af et bassin med slebne ølandske sten som ramme omkring, i midten kommer en springvandsfigur, nemlig Johannes Bjergs ,,Amorin med skildpadde”.

Kilde: Et Springvand paa Banegaardspladsen, 5. maj 1943, Kolding Folkeblad

1943 – Stalin om Polens fremtid

Stalins svar på henvendelse fra amerikansk journalist vedrørende Polens fremtid.

Hr. Parker!

Den 3. Maj modtog jeg deres to spørgsmål angående det polsk-sovjetiske forhold.

Jeg sender dem hermed mine svar:

1. Spørgsmål: Ønsker Sovjetunionens regering at se et stærkt og uafhængigt Polen efter Hitler-Tysklands nederlag?

Svar: Ja, ganske afgjort.

2. Spørgsmål: Hvilke grundlag må forholdet mellem Polen og Sovjetunionen ud fra deres synspunkt bygge på efter krigen?

Svar: På et solidt og godt naboforhold og gensig agtelse eller, hvis det polske folk ønsker det, på et forbund om gensidig hjælp mod tyskerne som Sovjetunionens og Polens hovedfjender.

Med Agtelse
J. Stalin, 4. maj 1943

Kilde: Sovjetunionen i krig, af J. Stalin (1945), forlaget Tiden