Forklaring – Rhinlandet

Besættelsen eller remilitariseringen af Rhinlandet, skete 7. marts 1936, da den tyske værnemagt indtog området, som var blevet demilitariseret som følge af freden efter første verdenskrig. Besættelsen, som var beordret af Hitler, fik ingen konsekvenser for Tyskland, da Folkeforbundet, deriblandt Frankrig og Storbritannien valgte af forholde sig passive.

Rhinlandet er et område som grænser fra Tyskland op imod Holland, Belgien, Luxemburg og Frankrig. Området er i dag en del af Tyskland.

Se også: Tidslinje over anden verdenskrig

Udarbejdet af krigendagfordag.dk januar 2020