1943 – Danske officerer til Østfronten

I maj måned modtog den danske regering en note fra den tyske regering, hvori nazisterne krævede den danske hærs afvæbning. Samtidig iværksatte besættelsestropperne i al stilhed en systematisk undersøgelse af de danske garnisoners forhold, officerernes indkvarteringer, våbenlagrenes størrelse osv.
Rigsdagen blev ikke gjort bekendt med noten, men Scavenius søgte Best hjælp til at løse vanskelighederne. Tyskerne rykkede nu ud med deres egentlig formål med at skabe konflikt, idet de forlangte officerer og navnlig underofficerer udkommanderet til tjeneste på Østfronten. Som dansk modforslag tilbød regeringen at sende en studiekommission til krigsskuepladsen, men da dette naturligvis ikke tilfredsstillede den nødstedte tyske krigsmagt, blev det kompromis indgået, at Krigsministeriet skulle søge at lokke vore befalingsmænd til frivilligt at melde sig under de tyske eller finske faner. Det skete i en skrivelse til forsvarsminister Brorson af 1. juni 1943 til hærens afdelinger. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: Frit Danmark, 13. juli 1943, nr. 4, 2. årgang.

1942 – 20.000 norske skoledrenge indkaldes til arbejdstjeneste

De skal fortrinsvis beskæftiges ved landbruget.

Oslo, tirsdag. (R.B.)

På en konference har chefen for Arbejdstjenesten, general Frølich Hansen, givet repræsentanter for pressen en orientering om Arbejdstjenestens opgaver i år, og hvordan indsatsen er tilrettelagt. På grund af den herskende mangel på arbejdskraft er det besluttet, at Arbejdstjenesten skal sættes ind i det sædvanlig landbrugsarbejde sommeren igennem. Godt 20.000 drenge er i år kendt pligtige til arbejdstjeneste og kan indkaldes.

Arbejdstjenestedrengene vil blive indkaldt i tre omgange, første omgang maj-juni med ca. 8.000, en anden omgang august-oktober med et noget større antal, og tredje omgang, som bliver vinterperiode, bliver betydelig færre indkaldt. Til at lede disse drenge disponerer Arbejdstjenesten over ca. 1.200 befalingsmænd, deraf ca. 400 holdførere. Der vil i første omgang blive etableret 54 hold, som fordeles på lejre, der er spredt over de fleste amter syd for Troms.

Gennem en fast og organisk opbygget sanitetstjeneste bliver der sørget for drengenes sundhed og hygiejne. Endvidere sikrer en ny lov om syge- og ulykkesforsikring mandskaberne mod sygdom og skader. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 27. maj 1942