1944 – Mange mennesker omkommet i et beskyttelsesrum

Berlin, lørdag R.B.

Efter hvad der supplerende meddels om de amerikanske bombemaskiners angreb på Rom i går, ramte de planløst nedkastede bomber navnlig beboelseskvarterer egnen omkring banegårdene Tiburtina og Ostiense, hvor talrige beboelseshuse blev ødelagt.

Civilbefolkningens tab har endnu ikke kunnet konstateres med nøjagtighed, idet rydningsarbejdet endnu er i gang. Alene fra et beskyttelsesrum, i hvilket ca. 200 personer havde søgt tilflugt, er der hidtil blevet fremdraget 50 døde. Antallet af døde overstiger nu 100 og antallet af sårede 200. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 5. februar 1944

1944 – Koldings 47. flyvervarsel

Stærk overflyvning, men ingen meldinger om skader

Kolding havde i aftes sit 47. flyvervarsel under krigen. Der var meget stærk overflyvning, og alarmen blev givet allerede kl. 19.55, og faren ovre blev givet kl. 21.40. Der skete ingen skader i Koldings luftværnsdistrikt, men alarmen generede naturligvis aftenlivet stærkt.

De omliggende byer havde flyvervarsel omtrent på samme tid, Lunderskov dog allerede kl. 19.52 og Grindsted først kl. 20.12, men afvarslingen kom samtidig alle steder kl. 20.40. Vejle havde flyvervarsel fra kl. 20.13 til 21.40 og havde hermed sin 45. flyvervarsling. Middelfart havde samme varslingstider som Kolding og Fredericia ligeledes. I øvrigt var der flyvervarsel over hele sydjyske distrikt, men enkelte minutters forskel for varslingen på de samme tider som Kolding. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. februar 1944.

1944 – Nattens angreb gjaldt Berlin

Bombeskader i Sønderjylland

I aften blev store dele af Danmark overfløjet af allierede bombemaskiner, som nedkastede bomber forskellige steder, bl.a. et stort antal fosforbomber i den sydlige del af Jylland, hvor der blev anrettet skade på dansk privatejendom. En del maskiner er blevet skudt ned, men det nøjagtige antal kendes dog endnu ikke. Hvorvidt der er kommet mennesker til skade, er endnu ikke oplyst.

Ejendomme beskadigede. Cyklist væltet af bombelufttryk

Haderslev (privat)

Der faldt i aftes fire sprængbomber på markerne i Sillerup. Lufttrykket slog en del ruder og vinduessprosser ind i forskellige ejendomme. En ung mand, der kom cyklende, blev væltet af lufttrykket, men kom intet til. Der er sket skade på et fodermesterhus, tilhørende gdr. Thaysen, Vildfang, samt på ejendomme, tilhørende gårdejerne Jørgensen, Sillerup, landmand Claus Hoepner og gårdejer Christensen, og da man mener, at der ligger ueksploderede bomber på egnen, er beboerne af flere ejendomme evakuerede og en landevej spærret. I Fyrskov faldt der i aftes en del brandbomber, antagelig fosforbomber. De faldt på en mark og antændtes ikke, men også her har man måtte foretage evakuering af en ejendom. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. februar 1944.

1943 – Nyt hårdt angreb på Berlin i aftes

Luftslag af vældigt omfang over Stor-Berlin

Berlin, RB.

Britiske flyvemaskiner angreb rigshovedstaden i aftentimerne i går.

Fjenden led meget store tab af firemotorers bombemaskiner og flyvende personel. Indtil kl. 11 i aftes var det med sikkerhed konstateret, at 30 bombemaskiner var skudt ned. Fra de ødelagte fjendtlige bombemaskiners ruiner er der hidtil bjærget 146 britiske flyvere. Om det nye terrorangreb erfarer DNB følgende enkeltheder:

Angrebet må betegnes som hårdt. I dets første fase iagttog man, at 12 brændende, store, fjendtlige flyvemaskiner styrtede ned. Allerede en time før midnat var det med sikkerhed konstateret, at over 30 bombemaskiner var skudt ned. Store styrker tyske natjagere afskærmede fra rigshovedstadens udkanter til Elben og derudover Berlin i alle højder. Under de fjendtlige maskiners flyvning til og fra Berlin, men navnlig over hele Storberlins område udkæmpede i tiden fra kl. 20 til 21.30 et heftigt sjældent er oplevet. Man observerede det fremragende samarbejde mellem lyskaster- og luftværnsbatterierne og hørte næsten uafbrudt de tyske natjageres kanon- og maskingeværild fra den stjerneklare himmel. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 3. december 1943.

1943 – Milano ukendelig efter de sidste bombeangreb

Byens centrum en eneste ruinhob – nyt storangreb i nat

Store formationer af engelske bombemaskiner forlod i aftes England for på ny at angribe Norditalien. Det meddeles endnu ikke fra officiel engelsk side, hvilken by, der i nat var bombemaskinernes mål, men beretninger oplyser, at det var Milano, der atter var genstand for et storangreb. Befolkningen i Lugano, der ligger 50 miles fra Milano, hørte drønene af de voldsomme eksplosioner. Angrebet foretoges ved fuldmåne. Det satte ind kl. 23.50 og tiltog i heftighed indtil kl. 00.20.

I Roms radio meddeltes det i aftes, at Milano ikke mere er til at kende efter de sidste engelske angreb, og en svejtsisk korrespondent i Milano skriver, at hele byens centrum er én gigantisk ruinhob. Næsten alle bygninger er jævnet med jorden, og den store central-jernbanestation er så stærkt beskadiget, at tog ikke længere kan komme eller afgå. Videre meddels fra Lugano, at antiluftskytset i nat var i usædvanlig kraftig virksomhed. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. august 1943.

1943 – Britisk bombeangreb på København

7 personer dræbtes – 70 såredes. I lav højde strøg seks maskiner ind over hovedstaden i går eftermiddags. Sukkerfabrikkernes raffinaderi ramt af bomberne.

Lidt før kl. 17 i går udsattes København for det første alvorlige luftangreb. Pludselig lød sirenerne og folk styrtede i beskyttelsesrummene. 2-3 minutter efter alarmeringen hørtes et brag. Det var så kraftigt, at bygningerne i den indre by rystede, og samtidig tog luftskytset fat. Der var, så vidt øjenvidner kunne oplyse, 6 engelske maskiner inde over byen. De kom strygende i forbløffende lav højde og udløste deres bomber.

Kort tid efter kl. 17 kunne man se et mægtigt bål, og det opklaredes snart, at det var på Christianshavn, det brændte. Der var faldet bomber i et værksted, og De danske Sukkerfabrikkers anlæg ved Langebrogade var straks kommet i brand. Først senere brød ilden ud i værkstedsbygningen. Medens folk søgte i beskyttelsesrummene, tog ambulancer og brandmateriel gennem byen til brandstedet. […]

Der lød flere steder skrig fra ruinerne

og ilden var allerede ved at gribe stærkt om sig. Båre efter båre blev våret ud, og ambulancerne kørte i ét væk til de forskellige hospitaler med sårede. I alt var der omkring 70 sårede, og flere af dem havde fået hjerneblødninger, chok og forskellige læsioner […]

7 døde

  • Niels Andreas Jensen, Gunløgsgade 16
  • En ca. 50-årig arbejdsklædt mand
  • En yngre mand, skægløs, mørkhåret, ca. 180 cm. høj, med åbent kraniebrud, venstre arm fuldstændig knust, brud på venstre lår.
  • En vistnok yngre mand, ca. 180 cm. høj, vistnok blond, høj pande, skarp næse, underansigtet fuldstændig knust, så i panden, højre arm revet fuldstændig af og et stort åbent sår i mavens højre side.
  • Martha Olsen, Møntergade 6, indbragt som død fra hjemmet som følge af en lungesygdom, der kom til udbrud på grund af et chok.
  • Til retsmedicinsk Institut er indbragt en uidentificeret dreng.
  • Man regner med endnu et offer under ruinerne. Navnet kendes ikke. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 28. januar 1943.

1943 – Tysk lynangreb mod Londons centrum onsdag middag

Bølger af hurtige bombemaskiner i lav højde over storbyen

Berlin, RB.

Efter hvad der meddeles fra militær side, foretog hurtige, tyske bombemaskiner onsdag middag et heftigt dag-lynangreb mod Londons centrum. Præcis kl. 12.30 viste flere tæt på hinanden følgende bølger af hurtige bombemaskiner, der ledsagedes af ca. 100 jagere, sig over den store Thems-bue og styrtede sig fra sydøst over bydistrikterne øst og nordøst for Greenwich-parken. Allerede, da luftværnssirenerne begyndte at hyle, hørtes de første detonationer af nedkastede bomber af svær kaliber. Idet de i ca. 30-50 meters højde brusede hen over husene sydøst for Themsens store u-bue, nedkastede de tyske flyvere deres bomber mod bydistrikterne i nærheden af Trafalgar Road samt mod distrikterne ved den øvre Themsbue i dokkernes område.

Spærreballoner, som først var blevet sendt op ved angrebets begyndelse, blev ufortøvet bekæmpet af flyvemaskinernes med disse våben, og 7 spærreballoner blev Skydt ned. Efter at de hurtige bombemaskiner havde kastet deres bomber, fløj de i stejle kurver mod syd og rettede deres våbens ild mod militære anlæg. Tog gasbeholdere blev beskadiget. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 21. januar 1943.

1943 – Bombeskaderne i Sydjylland

På grund af omstændigheder, som vi ikke selv var herre over, kunne vi ikke i går nærmere omtale de begivenheder, der indtraf under overflyvningerne lørdag og søndag aften. Her er imidlertid nogle billeder, der bedre end mange ord viser, hvor alvorligt Sydjylland denne gang blev ramt. Billederne viser gdr. Hvids gård i Stubdrup, som blev fuldstændig raseret, da en engelsk bombemaskine søndag aften udløste sin bombelast for at slippe fra en angribende tysk jagermaskine. En sprængbombe faldt lige ned i laden, som blæste fuldstændig om. Laden tog af for lufttrykket, men det var dog stærkt nok til også at beskadige staldbygningernes gavl, der knustes. Samtidig antændte en brandbombe stuehuset, og skønt Falcks Redningskorps hurtigt nåede frem, blev stuehuset, som det ses på billedet, helt ødelagt. Beboerne slap med chok, bortset fra Hvids lille søn, da fik et snitsår i halsen af et glasskår. På Kolding Sygehus oplyser man dog i dag, at hans tilstand er god.

Også en anden ejendom i Stubdrup, nemlig P. Markussens, blev ramt af en brandbombe, der faldt gennem taget på kostalden. Her blev ilden dog hurtig slukket. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. januar 1943.