1944 – Kolding-kølebil forulykket i Tyskland

Den ene chauffør blev dræbt, den anden hårdt kvæstet
En dansk kølebil, tilhørende vognmand P. C. Terling, Kolding, er Kristi Himmelfartsdag forulykket i nærheden af den hollandske grænse på vej hjem fra Holland. Ved ulykken dræbtes den ene chauffør, den 31-årige Erik Jegsen, medens den anden, den 33-årige Ib Nielsen, blev meget hårdt kvæstet. Den store vogn blev så godt som knust. Ulykken menes at være sket ved, at nogle løse kreaturer har spærret vejbanen. Begge chauffører var hjemmehørende i Kolding og havde gennem adskillige år kørt for firmaet. De er begge gift, og fru Nielsen tog straks i går, da meddelelsen om ulykken nåede hertil, sammen med vognmand Terling, af sted pr. bil til hospitalet, hvor Nielsen er indlagt. Det synes af meddelelsen om ulykken at fremgå, at der næppe er håb om, at han kan overleve sine kvæstelser.

Kilde: Hejmdal, 20. maj 1944

1944 – Sabotagevagt dræbt og overbetjent hårdt såret

Nyt ildoverfald i København i går

Kl. ca. 15.30 i dag blev en sabotagevagt fra ‘Nordværk’, Ernst Otto Møbius, dræbt ved revolverskud fra tre mænd, da han kom gående på Nørrebrogade ved Fælledvej. Samtidig kom overbetjent Anton Jørgensen fra Nytorvs Politistation cyklende fra Fælledvej. Da han opdagede, at der var noget i vejen, gik han hen mod stedet, men to af revolvermændene kastede sig over ham og forsøgte at afvæbne ham. Da dette ikke lykkedes, skød en af mændene ham ned bagfra. Overbetjenten blev hårdt såret og førtes til Rigshospitalet, hvor han straks kom på operationsbordet. Møbius var dræbt på stedet. Revolvermændene undslap.

Kilde: Kolding Folkeblad, 19. maj 1944.

1944 – Eksplosionsulykke på Søværnets Prøveanstalt

Politiets sprængstofekspert dræbt og fem sårede af hjemmelavet bombe

København, RB

I formiddag er der på Søværnets Prøveanstalt på Holmen foretaget en afmontering af en hjemmelavet bombe, som er blevet fundet i en ejendom i Københavns omegn, og hvis sprængladning bestod af en slags knaldkviksølv i en bolsjedåse. Under afmonteringen skete der eksplosion, hvorved laborant Frovin Kristensen, Haregade 19, blev så hårdt kvæstet, at han senere døde på Sundby Hospital. Desuden er kontorassistent Poul Christensen, Nygaardsvej 3, ingeniør Obel, Gyldenlundsvej 16 og ingeniør Bjerløv, Liljegaards Allé 82, samt kriminalbetjentene Kaj Larsen og I. C. Gjedde kommet til skade og bragt til hospitalet. For deres vekommende er der dog ikke tale om livsfare. Den forulykkede Frovin Kristensen var politiets sprængstofsekspert. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. maj 1944.

1944 – Skudt for øjnene af kone og børn på Vesterbrogade i København

Ramt i panden af vildfarende kugle fra et revolveroverfald ved højlys dag

På Vesterbrogade skete der i eftermiddag en tragisk begivenhed, hvorved den knap 30 år gamle graver ved Apostelkirken Ejnar Andreasen, Tullinsgade 13, blev dræbt for øjnene af kone og deres to små børn, hvoraf det ene kørtes i barnevogn.

Andreasen og hans familie kom gående ud for National Scalas konditori, da han pludselig styrtede om, død på stedet. da man undersøgte ham, viste det sig, at han var dræbt af en kugle, som havde ramt ham i den højre side af panden. Det opklaredes hurtigt, hvorledes ulykken var sket: på fortovet ved ‘Lidos Kaffebar’, omtrent ved Frihedsstøtten, var to unge mænd blevet overrumplet af fire andre unge mænd, som havde truet dem med revolver og spurgt, om de havde skydevåben. I så fald skulle de udlevere dem. Den ene fik en pistol trykket i ryggen, men han slog fra sig, og i det samme gik et skud af i retning mod Rådhuspladsen. 100-150 meter længere henne ramte det Ejnar Andreasen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. april 1944.

1944 – Reservebetjent skudt på Højbroplads

Da han lyste på mistænkelige personer

Reservebetjent L. Kaspersen er i aftes kl. 23.45 bleven skudt på Højbroplads. Han patruljerede sammen med en kollega, og de lyste med deres lygter mod et par mistænkelige personer, der sneg sig over pladsen. Der blev råbt: “sluk de lygter for helvede!”, og i det samme blev der affyret 5-6 skyd. Et af dem ramte Kaspersen i brystet, og han var død, inden ambulancen nåede til hospitalet med ham. Kaspersen boede i Hjort Lorenzens Gade 11.

Kilde: Kolding Folkeblad, 29. april 1944.

1944 – En bande af Schalburg-banditter myrdede Kaj Munk på vejen hjem fra et forhør i Silkeborg

Efter tysk ordre er eftersøgningen af Kaj Munks mordere blevet indstillet – den tyske politibil har man kunnet spore til Padborg. Om Kaj Munks sidste timer.

Eftersøgningen af Kaj Munks mordere er efter ordre fra tyskerne blevet indstillet. Det er dog blevet konstateret, at 3 politiofficerer fra Kolding-garnisonen og en Schalburg-mand har afhentet ham i præstegården, og ført ham til Silkeborg, hvor en afgøring har fundet sted. Efter endt afhøring blev han overladt til 3 schalburg-banditter, der fik pålæg om at køre ham til præstegården igen. Derefter skete drabet, og de 3 schalburgfolk er nu forsvundet. Den til tilbageturen benyttede vogn har man kunnet spore til Padborg. Ved det tyske krav om indstillingen af eftersøgningen af Kaj Munks mordere gør tyskerne sig medansvarlige for det modbydelige mord på Danmarks store digter og patriot.

Om Kaj Munks sidste timer kan oplyses følgende:

Kaj Munk havde været på jagt den 4. januar, men kom hjem til præstegården ved 19-tiden. Knap en halv time senere ringede det på døren, og fire mand præsenterede sig som medlemmer af det hemmeloge tyske politi, der kom for at hente Kaj Munk. De forlangte, at Kaj Munk skulle følge med straks. Han sad netop og talte i telefon med af sine venner i Ringkøbing, men afbrød straks samtalen. Han ønskede at spise et sidste måltid mad inden han fulgte med, men det var der ikke tid til. Kaj Munk forlangte derefter at se de fire mænds legitimation, og de viste ham et eller andet, som åbenbart gav ham det indtryk, at de virkelig stammede fra det tyske politi. Han fik derefter i hast pakket sin kuffert med nogle æbler, som han ville spise undervejs, ligesom han fik nogle tæpper med sig. Han tog derefter afsked med sin hustru og sine fem børn og fik ud til den ventende vogn. Bilen forsvandt østpå, og fru Munk ringede derpå til politimesteren i Ringkøbing. […]

I de signalementer, der derefter blev udsendt, forbød tyskerne, at der måtte stå noget om, at den ene af forbryderne talte flydende tysk, og den anden gebrokken dansk. Det tyske vedansvar skulle straks skjules […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad ‘De Frie Danske’, januar 1944, nr. 4, 3. årgang.

1944 – Kaj Munk dræbt med tre skud, Slagelse-fiskerhandleren med fire

Begge attentatofre begraves på lørdag. Intet spor i Slagelse, men håb om at få oplysninger om bilen.

Viceinspektør Himmelstrup og en halv snes kriminalbetjente var hele dagen i går beskæftiget med afhøringer i anledning af mordet på forfatteren, pastor Kaj Munk, og samtidigt med, at disse afhøringer blev foretaget, fandt obduktionen sted på Silkeborg Sygehus. Den varede indtil klokken 15, og det blev fastslået, meddeler politiet, at pastor Munk var dræbt ved tre revolverskud – alle gennem venstre tinding.

Efter obduktionsresultatet forelå, blev undersøgelsen fortsat. Samtidig gav politiet tilladelse til, at Kaj Munks lig måtte blive ført til Vedersø, hvor begravelsen skal foregå fra hans sognekirke. I sygehuskapellet, blev der derefter holdt en sørgehøjtidelighed, og en rustvogn førte Kan Munks lig gennem byen og videre ad landevejen til Vedersø. I forbindelse med undersøgelsen, der skal udstrækkes til hele den rute, man formoder, morderens bil har fulgt både fra og til præstegården, har politiet udsendt en efterlysning angående den bil, som man mener morderne har benyttet. Noget spor i sagen har man endnu ikke, men det er politiets opfattelse, at den går bil må være set adskillige steder på ruten, og desuden er der en mulighed for, at de fire i bilen har spurgt om vej til præstegården. Såfremt man ikke er absolut stedkendt, er det nemlig meget svært at finde denne.

Kaj Munks begravelse finder sted på lørdag i stilhed fra Vedersø Kirke.

Fiskehandleren skudt på klodshold

Som omtalt er den 33-årige fiskehandler Jens Chr. Petersen blevet skudt ned på åben gade i Slagelse. Liget blev i går eftermiddags obduceret. Det viste sig, meddeler Politiken, at han var blevet ramt af fire kugler i mellemgulvet, og at alle skuddene havde været dødelige. Det kunne tyde på, at skuddene var blevet affyret på meget nært hold. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 7. januar 1944.