1942 – Tysk luftoffensiv mod Amerika til sommer?

Samtidig med japansk fremstød mod Amerika, Canada og de nordvestlige stater.

Washington, I. N. T.

“Jeg er overbevist om, at krisens højdepunkt vil komme i sommeren og efteråret 1942”, erklærede de Forenede Staters vicepræsident H. A. Wallace i aftes i en radiotale. Wallace erklærede videre, at det var meget muligt, at tyskerne i løbet af denne sommer indleder en storstillet luftoffensiv mod de Forenede Stater. Denne luftoffensiv, mente vicepræsidenten, vil rimeligvis blive kombineret med et japansk fremstød mod Alaska og den nordvestlige del af U.S.A., samt mod Canada. Videre udtalte Wallace, at denne offensiv fra Aksemagternes side utvivlsomt ville medføre den hårdeste prøvelse for de Forenede Stater, som disse endnu havde været ude for. “Det er derfor påkrævet”, sluttede han, “at de allierede allerede nu mobiliserer alle kræfter” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. maj 1942.

1942 – Japansk landgang på Banka-øen

Tokyo, søndag. RB.
Efter hvad det kejserlige hovedkvarter meddeler, har japanske styrker, støttet af flåden, den 15. februar gennemført en heldig landgang ved Muatok på Banka-øen øst for Sumatra. Samtidig blev Pangkaliphang på østkysten af samme ø definitivt besat. Det hedder videre i communiquet, at de japanske styrker nu er i færd med at rense det indre af øen for fjendtlige styrker. Banka-øen, der bebos af ca. 170.000 mennesker, er kendt for sine vigtige bauxit- og tinforekomster. […]

Kilde: uddrag, Aarhus Amtstidende, 23. februar 1943.

1942 – Kuala Lumpur faldet, knibtang-bevægelse mod Singapore begyndt

Japanerne erobrede i går den brændende by, hvis japanske indbyggere hjalp deres landsmænd. Amerikanerne håbløst underlegne på Philippinerne.

Kuala Lumpur, hovedstaden i Malajstaten Selangor og et vigtigt punkt på japanernes vej mod syd, er nu faldet. D.N.B. meddelte i aftes fra Tokyo: De japanske tropper har i dag erobret Kuala Lumpur. En S.T.B.-meddelelse fra Singapore via London går ud på, at Kuala Lumpur, der allerede for flere dage siden meldtes omringet, står i flammer efter voldsomme angreb af japanske styrtkampflyvere. Tilstandene i byen skal være frygtelige, og forvirringen øgedes, fordi japanerne, som har været bosat der, gjorde fælles sag med deres angribende landsmænd.

Fremstødet til Kuala Lumpur
Fredag aften havde japanerne ifl. RB besat flyvepladsen Kuala Kabu 60 km. nord for Kuala Lumpur, og ifl den japanske hærberetning havde de allerede i onsdags omringet en stærkt motoriseret afdeling nord for Trolak, 90 km. fra Kuala Lumpur. Den blev angrebet med ødelæggende virkning, og japanerne erobrede 13 svære kanoner, 20 stk. antiluftskyts, 15 minekastere, 20 antitankkanoner, 30 motorcykler, 50 lette panservogne og 500 biler. […]

Kilde: Uddrag, Nationaltidende, 11. januar 1942.