1941 – Byggeriet i Kolding

Andelsboligforeningen opfører yderligere 14 lejligheder. Kasse- og regnskabsudvalget arbejder med planer om byggeri i Vifdam.

Andelsboligforeningen i Kolding har som meddelt fået bevilget statslån til opførelsen af 16 lejligheder, fordelt med 12 lejligheder i én ejendom og 4 lejligheder i en anden. Sidstnævnte er i øvrigt klar til rejsning på lørdag. Ved en ekstraordinær generalforsamling i aftes tog foreningen stilling til yderligere byggeri. Ved generalforsamlingen, der ledes af bogbinder Eskild Jørgensen, forelagde foreningens formand, former Svend Nielsen, og arkitekt H. Chr. Rasmussen to forslag.

Det ene forslag går ud på opførelse af en ejendom med 6 lejligheder umiddelbart øst for den ejendom med 12 lejligheder, der er opført ved Kikkenborgvej. Af de 6 lejligheder er halvdelen 3 vær.s. og den anden halvdel 2½ vær.s. De samlede udgifter andrager 93.815 kr., og huslejen vil formentlig kunne fastsættes til 900 og 800 kr. Det andet forslag går ud på at opføre en blok på 8 rækkehuse. Der har fornylig været afholdt licitation over denne blok. De samlede udgifter ved disse rækkehuse er anslået til ca. 158.000 kr. og huslejen vil andrage 950 kr. for et rækkehus. Som bekendt er tilskuddet til børnerige familier noget større for rækkehuse end i etageejendomme. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 19. december 1941.

1941 – Andelsboligforening tager 12 nye lejligheder i brug

Der er bygget for 600.000 kr., og foreningen har stadig store planer.

Arbejdernes Andelsboligforening har opført en tre etages bygning med tolv lejligheder ved Kikkenborgvej, som tages i brug i løbet af få dage. Andelsboligforeningen har i løbet af de to sidste år bygget for 600.000 kr., og den har store planer endnu til bygninger både i den nordlige bydel, hvor alle de tidligere ejendomme er opført, og i den sydlige del.

Denne ejendom er beregnet for børnerige familier, dvs. boligforeningens bestyrelse ønsker kun her at have familier med indtil fire børn, da der til hver lejlighed kun er ét særligt børneværelse. Af de tolv familier, der flytter ind, har to fem børn, men det er meningen snarest at opføre en ejendom for familier med flere end fire børn. Det skal siges til boligforeningens store ros, at den bygger således, at familierne får pæne og gode forhold, og den søger at holde justits, så alle kan være tilfredse. Denne bygning er et smukt eksempel på, hvordan der bygges. Alle lejlighederne består af én stor stue med altan, et ret stort soveværelse, et børneværelse, som nogle steder ligger adskilt og andre steder i forbindelse med stuen. Der er en rummelige entré, et pænt køkken med kabe og aluminiums-vask. Der er w.c. med håndvask og brusebad. I soveværelserne er der indbyggede skabe, i stuerne en smuk hjørnekamin og i nogle af børneværelserne en lille kakkelovn. […]

Brug for lejligheder syd for åen

Det har kostet 128.933 kr. at bygge huset. Arbejderne er udført af murermestrene Andreasen & Nielsen, Hustømrernes Andelsselskab, snedkermestrene Petersen & Hartung, blikkenslagermester Lauridsen, elektrikerne Molin & Søn og Malersvendenes Andelsselskab.

Formanden for boligforeningen, former Svend E. Nielsen, oplyser, at foreningen agter at bygge et tilsvarende hus ved siden af, såfremt kommunen giver tilladelse til høj bebyggelse. Byggeudgifterne er dog steget med 8,25 procent. Der kan ikke fås jern til altaner og byggeudgifterne vil derefter blive 138.325 kr. Endvidere påtænker foreningen at bygge nogle rækkehuse helt oppe på toppen ved Kikkenborgvej, og den søger byggegrund i den sydlige bydel […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 28. september 1941.