1942 – Tysklands erhvervskraft i Europas tjeneste

Direktør Otto Jung i det tyske Handelskammer

I Det tyske Handelskammer i Danmark har den tyske wehrwirtschaftsführer, direktør Otto Jung, holdt foredrag om Tysklands erhvervskraft i Europas tjeneste. Handelskammerets præsident, grosserer Danielsen, bød velkommen til direktør Jung, der tidligere har holdt foredrag her i landet, bl.a. om de nye råstoffer. Direktør Jung sagde bl.a.

Europas økonomi henvist til sig selv

Aldrig har Europas økonomi været så stærkt henvist til sig selv som i dette øjeblik og i de kommende måneder. For at bedømme dette forhold rigtigt, er det nødvendigt at forstå de vidundere, som tysk økonomi har præsteret i disse år. Siden 1933 har man i Tyskland indset, at landets rigdom alene beror på folkets arbejde, der er folkets stolthed; og retten til arbejde er en hellig ret. Med arbejdsglæden er livsglæden og livsbekræftelsen vendt tilbage til det tyske folk. Arbejdet skal ikke tjene erhvervene og disse ikke kapitalen; men denne skal tjene erhvervene, og disse igen det arbejdende folk.

Reichmarken den mest bombesikre af alle valutaer

Dette tyske system lader sig imidlertid uden videre hverken eksportere eller kopiere; medens Tyskland har forstået at afvikle bureaukratiet i erhvervslivet, ser man for eksempel i Amerika en mere og mere udbredt bureaukratisering af dette. Hovedsiderne i tysk økonomi er kontrollen med priser og lønninger; og det er lykkedes at gøre den tyske Reichsmark til den mest bombesikre valuta i verden. Man har hertil i høj grad taget skattepolitikken i brug og søgt i videst mulige omfang at beslaglægge den købekraft, der bliver tilovers, når det nødvendigste forbrug er dækket.

Når Tyskland har været i stand til at skabe de uhyre mængder krigsfornødninger, vil det også til sin tid være i stand til at fremstille uhyre mængder fredstids-fornødenheder. Tyskland har under krigen på de fleste råstof-områder kunnet sætte produktionen væsentligt op, medens man på den anden side i Amerika ser en nedgang i produktionen på mange områder. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 22. december 1942