1943 – Lederen af sikkerhedspolitiet i Kolding død

Et dødsfald, der vil vække oprigtig sorg i vide kredse, fandt i aftes sted inden for Domhusets stab. Efter små to måneders håbløst sygeleje døde lederen af sikkerhedspolitiets afdeling i Kolding, kriminalassistent Lorentz Hansen Rasch.

Kriminalassistent Rasch var født den 18. juni 1888 i Sæd ved Tønder, og han blev således kun godt 55 år gammel. Efter tysk skolegang blev han uddannet som nitter, og da verdenskrigen kom, blev han indkaldt. En del af krigstiden var han ved skibsværfterne i Triest, Kiel og Flensborg, men han gjorde også så god en indsats som soldat, at han blev dekoreret med Jernkorset af 1. klasse. Inden Genforeningen – i overgangsperioden – havde han ansættelse i Commision Internationale de Slesvig, og i denne periode fik han så megen smag for politimæssig arbejde, at han den 15. juni 1920 blev ansat i det sønderjyske ordenspoliti i Tønder og var således de første år efter Genforeningen i Sønderjylland. Små tre år senere, den 1. april 1926, forflyttedes han til Ringkøbing, og her virkede han i 10 år, til han i marts 1936 kom til Kolding. Den 1. novbr. 1939 udnævntes han til ordensbetjent i kriminalpolitiet og til leder af sikkerhedspolitiets herværende afdeling, og i november måned 1942 udnævntes han til kriminalassistent.

Den 22. juni måtte Rasch melde sig syg og lade sig indlægge på Kolding Sygehus’ medicinske afdeling. I virkeligheden havde han da allerede de sidste par måneder været alvorlig syg og hans arbejdsevne betydeligt nedsat. Han burde allerede tidligere have undt sig at holde op, selv om dette vel på ingen måde ville have betydet helbredelse. For et par uger siden blev han bragt på operationsstuen, men kirugernes kunne indse, at de stod overfor et håbløst tilfælde, og derfor undlod de at skride til en operation, da de havde orienteret sig om sygdommens virkelige alvorlige karakter.

Kriminalassistent Rasch, der som tyskuddannet sønderjyde beherskede det tyske sprog ligeså godt som det dansk, fik udmærket brug for også disse sproglige evner efter besættelsen af Danmark, hvor han som leder af sikkerhedspolitiets afdeling blev et fra alle sider højst påskønnet mellemled mellem besættelsesmagten og de danske myndigheder. De første forstod at værdsætte ham som gammel frontsoldat og for hans indsigt i tyske forhold – og de sidste satte pris på ham for hans store forhandlingsevner. Og fra begge sider anderkendte man hans store faglige indsigt og dygtighed, der gjorde ham respekteret i alle fagkredse. De senere tider stillede overordentlig store krav til hans arbejdsevne, så at der kun blev lidt tid til at dyrke familielivet. […]

Rasch efterlader sig foruden sin hustru flere voksne børn, bl.a. en datter, Meta, gift med indehaveren af Ismejeriet Tøndervej 82, Jens Peter Petersen; flere voksne sønner er i gode stillinger udenbys. Desuden er der i hjemmet et par drenge, 14-årige tvillinger, der blev konfirmeret i foråret. Ikke mindst vil de føle tabet af en god familiefader.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 14. august 1943.

1943 – Bombe-attentatet

Mange afhøringer i de kommende dage

Kriminalassistent L. H. Rasch, sikkerhedspolitiet, der leder det omfattende undersøgelsesarbejde i bombeattentat-sagen, oplyser på vor forespørgsel i middags, at der endnu intet nyt er at meddele fra de hidtidige undersøgelser. Den afsagte fængslingskendelsen over den anholdte unge mand vil give politiet en tiltrængt arbejdsro til at søge at komme til bunds i de mange hundrede foreløbige rapporter, der allerede i løbet af de første par dage svulmede i den grad op, at der måtte etableres et kartotek over de afhørte.

Sikkerhedspolitiet i Kolding har måttet rekvirere assistance fra afdelingerne i Aarhus, København, Horsens og Vejle foruden i de sønderjyske byer, så at en styrke på i alt 17 mand er sat ind på undersøgelsesarbejdet. Meget omfattende afhøringer forestår i de nærmeste dage, og i snesevis af Koldingensere vil blive afhørt på deres arbejdspladser eller muligvis hentet til afhøring, så det vil måske være på sin plads her at advare mod at sætte rygter i omløb, fordi politiet ønsker at indhente oplysninger hos visse medborgere. Dette er langt fra enesbetydende med at vedkommende er impliceret i sagen. Han behøver højst sandsynligt kun at have periferisk kendskab til en af de mange andre, som politiet i denne sag må foretage afhøring af. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. marts 1943.

1943 – Anholdelse i attentat-sagen opretholdes

Ung Koldingenser i forhør både i formiddag og i eftermiddag

I bombeattentat-sagen blev en ung mand fra Kolding i går tilbageholdt af sikkerhedspolitiet som mistænkt for bombeattentatet.

I formiddags kl. 10 var han fremstillet i et lukket grundlovsforhør. Her blev anholdelsen over ham foreløbig opretholdt. I eftermiddags kl. 14 påbegyndtes der et nyt retsmøde i sagen – ligeledes for lukkede døre.

De unge pigers tilstand

Det oplyses i øvrigt, at tre af de unge piger, der kom til skade ved bombeattenatet, nu er så vidt restituerede, at de kan færdes oppe, hvorimod den fjerde, der bl.a. ved faldet ramte bordet med hovedet og derved pådrog sig en hjernerystelse, i lørdags er overført til Kolding Sygehuset […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 2. marts 1942

1942 – Heydrich menes skudt af engelske faldskærmsjægere

Politiet har konstateret, at våbnene er af engelsk fabrikat. Det oplyses nu, at flere engelske faldskærmsagenter er blevet sat ned i protektoratet.

Prag, torsdag, R.B.

‘Polednis List’ bringer en artikel om de nærmere omstændigheder ved attentatet på den stedfortrædende rigsprotektor Heydrich, hvori det konstateres, at mordvåbene er af engelske oprindelse.

Det hedder i denne artikel: Den tjekkiske offentlighed er bekendt med det hemmelige statspolitis officielle beretning om, at attentatet på general Heydrich er blevet gennemført på en raffineret måde. Attentatet fandt sted i et skarpt gadesving. Da chaufføren ikke rigtig havde overblik over gadebilledet, måtte automobilen nedsætte farten betydeligt. Gerningsmændene havde vagte dette sted til deres overfald. De ventede i svinget umiddelbart bag et gadehjørne, og den ene af dem blev først i det øjeblik set af chaufføren, da han med en maskinpistol trådte helt hen til skærmen.

Pistolen klikkede

Men pistolen som gerningsmanden havde holdt skjult under en frakke, som han var over armen, klikkede, hvorfor gerningsmanden kastede våbenet bort og flygtede. Pistolen er blevet fundet og er kommet Gestapo i hænde. Det drejer sig om en våben af engelsk oprindelse. Mage til dette våben har man desuden fundet hos andre faldskærmsagenter, som sikkerhedspolitiet har kunnet få fat i. Når der nedkastes faldskærmsagenter over Böhmen og Mähren, medfølger der hver af dem også “proviant”, nemlig en slags tromle på størrelse med et bord, der ligeledes er ophængt i en faldskærm. Denne tromle indeholder i tre kamre våben, færdige bomber og noget proviant.

En meget farlig sprængbombe

Ved siden af den første gerningsmand stod en anden mand, der kastede en bombe. Bomben slog igennem bilens højre sidevæg og ødelagde bagsæderne, der imidlertid ikke var optaget. Splinterne gennemslog yderligere venstre sidevæg og dækkede hele gerningsstedet, hvoraf det fremgår, at det har drejet sig om en meget farlig sprængbombe. Af bomben blev kun meget små splinter og tændingen tilbage. […]

Flere revolverskud

Den anden gerningsmand affyrede flere skud fra en revolver, som han medførte foruden maskinpistol. En undersøgelse af kuglerne har vist, at denne revolver ligeledes er af engelsk oprindelse. Blandt de våben, der er blevet nedkastet over Böhmen og Mähren sammen med britiske faldskærmsagenter, og som nu beror hos det hemmelige statspoliti, er der flere pistoler af samme fabrikat med dertil hørende ammunition. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 5. juni 1942.